Rekonstrukce a nástavba RD v Černošicích

21.11.2011-Předání vypracované Studie proveditelnosti nástavby, ke konzultaci a schválení radě obce.

10.11.2011-Vypracovali jsme čtyři varianty nástavby rodinného domu k další konzultaci se stavebníkem.

3.11.2011-Vypracovány veškeré potřebné výkresy dle předané dokumentace. Předány první skici umístění páteřního schodiště do nástavby.

21.10.2011-Místní šetření, schůzka se stavebníkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized