Rekonstrukce bytu v Letňanech

23.1.2012-Stavební řízení pozastaveno. Nutnost dodat souhlas všech spoluvlastníků domu se zásahem do nosných konstrukcí.

3.1.2012-Projektová dokumentace schválena dotčenými orgány. Čekáme na vajádření SÚ.

7.12.2011-Projektová dokumentace odnesena na hygienu a hasiče.

4.12.-2011-Dokončen projekt vytápění

4.11.2011-Vypracovány vizualizace bytu a 4. varianta návrhu s drobnými úpravami dle konzultace.

10.10.2011-Vypracována třetí varianta návrhu rekonstrukce bytu, dle upřesněných přání klienta

30.9.2011 -Předány vypracované první návrhy rekonstrukce bytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized Tagged: , ,