Forexchange Praha Maiselova,Melantrichova,Křižovnické náměstí

31.5.2012-Předána jednotka Ponte Carlo k užívání.

1.5.2012-Odevzdána stavební dokumetace pro jednotku na Křižovnickém náměstí-Ponte Carlo. Zároveň probíhá jednání o jednotce č.7!

20.4.2012-Podána dokumentace na provozovnu na Křížovnickém náměstí.

30.3.2012-Provozovny Maiselova a Melantrichova v provozu!

5.3.2012-Kladná vyjádření od požárníků, mohou začít přípravy k realizaci.

1.3.2012-Schválená projekty od investorů z Itálie.

21.12.2012-Obhlídka jednotek před provedením stavby.

10.2.2012-Vypracována projektová dokumentace k jednotkám Melantrichova a Maiselova.

Čtvrtá, pátá a šestá realizace pro italskou společnost Maccorp. Opět se jedná o směnárny v centru Prahy. Součástí objednávky je projekt pro stavební povolení, inženýring a realizace stavby včetně kolaudace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized