Studie proveditelnosti výstavby na pozemku v Praze na Lhotce

10.7.2012-Odevzdána kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení. Aprea se vedle studie podílela na koordinaci a kompletaci projektu.

Studie proveditelnosti výstavby na pozemku v Praze na Lhotce. Postupně vznilki tři vyrianty a byla vybrána varianta jednogeneračního rodinného domu s příčnou orientací na pozemku a samostatnou garáží. Jedná se o dřevostavbu z finské sruboviny.

26.1.2012-Schůzka se stavitelem srubových domů. Příprava projektu pro nacenění finské sruboviny.

17.1.2012-Vytvořeny první skici pohledů.

4.1.2012-Odsouhlasena druhá varianta dispozice interiéru.

12.12.2011-První návrh dispozice interiéru investorem zamítnut.

21.11.2011-Investorem vybrána varianta jednogeneračníhi domu s příčnou orientací na pozemku a samostatnou garáží

17.11.2011-Vypracována třetí varianta jednogeneračního rodinného domu.

16.11.2011-Vypracována druhá varianta dvougeneračního domu atriového typu.

12.11.2011-Vypracována první varianta maximální zastavitelnosti pozemku viladomem.

4.11.2011-Obhlídka pozemku a informativní schůzka se stavebníkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized