AV ČR objekt určený pro čistý chov laboratorních hlodavců

20.8.2012-Odevzdání studie ke schválení jednotlivými orgány akademie a k dalším jednáním pro získání dotace.

Návrh objektu určeného pro čistý chov laboratorních hlodavců.  Pro tento náročný chov nejsou v budovách akademie odpovídající prostory.

13.8.2012-Zadání na objekt určený pro čistý chov laboratorních hlodavců. Místní prohlídka vedená zkušenými odborníky. Pro tento náročný chov nejsou v budovách akademie odpovídající prostory.

Posted in: Uncategorized