Půdní vestavba Preslova

27.8.2012-Vydáno stavební povolení! Jeden a půl roku od první studie.

Návrh sedmi bytů v půdní vestavbě v Preslově ulici v Praze-Smíchově. Dva byty jsou řešeny jako mezonetové. Jde o byty menších užitných ploch, dle poptávky. V rámci nástavby se řeší rekonstrukce objektu, výměna střešní krytiny, výstavba výtahu ve dvoře.

16.7.2012-Po čtyřech měsících na úřadě (SÚ při doplnění PD nemá stanovenou lhůtu pro vyřízení), se opět doplňuje a technická zpráva o údaje již jednou doplněné.

26.3.2012-Podáno doplnění projektové dokumentace na stavební úřad.

26.1.2012-Stavební řízení na 60 dní pozastaveno. Projekt opět posuzuje jiný úředník. Požadavána studie rozptylu kouře aj.

4.1.2012-Kladné stanovisko hygieny. Projekt podán na SÚ ke schválení stavebního povolení.

27.12.2011-Provedeny sondy zdiva odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT.

7.12.2011-Jednání majitele objektu, investora a přizvaných odborníků o nutných úpravách zdiva a jeho zesílení.

10.11.2011–  Probíhají konzultace se stavebním odborem na Praze 5 ohledně hlukové studie a osvětlení.

7.11.2011-Probíhají úpravy na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Dle požadavků stavebního úřadu Pha5.

29.9.2011-Právě se zpracovává stavebně konstrukční řešení dle požadavků úřadů.

2.9.2011-Vyjádření životního prostředí-nutné dopracování studie ornitologa-hnízdiště rorýse obecného.

30.8.2011zamítavé stanovisko stavebního úřadu Prahy 5-doprava v klidu, kompletní studie oslunění, výpočty koeficientů zastavěné plochy

24.8.2011-jednání na stavebním úřadu Prahy 5, podání opraveného paré na hygienu

srpen 2011-Dopracovali jsme dle požadavku hygieny hlukové studie, nyní řešíme osvětlení spojené s dostavbou výtahu, který může zastínit  případné obytné místnosti. Statici v této době počítají a není ani jisté zda bude projekt povolen…není dořešena doprava v klidu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized Tagged: , ,