Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora

1.10.2012-Návrh nebyl bohužel  vybrán jako vítězný.

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora dvojice mladých architektů Jakuba Váchy a Vlaďky Pávkové.

Stavba je umístěna severojižně, je zde brán ohled na rozlohu a orientaci pozemku. Zachován je nejdůležitější výhled na město Tábor a blízké okolí. Rozhledna je devítipodlažní objekt, který se směrem nahoru mírně zužuje stejně jako původní rozhledna.

Středem rozhledny prochází jednoramenné schodiště, kolem něhož je v každém patře možný výstavní prostor přímo na obvodových stěnách.  Celý objekt se vyznačuje svojí rozmanitostí a polyfunkčností. Je zde možnost sportovní, turistické a intelektuální relaxace. Tyto funkce bude zajišťovat výstup na rozhlednu, horolezecká stěna, galerie a promítací sál. To vše je obslouženo zázemím s recepcí, barem a toaletami. Každé patro může být využito jako galerie historie i současnosti rozhledny, naučná stezka pro děti i dospělé. Cesta vrcholí vyhlídkovou plošinou, ze které je rozhled prosklenými stěnami na celou výšku podlaží do všech světových stran.Ve své střední části je tato budova částečně zapuštěna do země a vytváří tak pochozí střechu – terasu. Tato terasa navazuje na jižní stěnu rozhledny s horolezeckou stěnou vrcholící těsně pod vyhlídkovou plošinou. Horolezecká stěna může sloužit jak pro dospělé, tak pro děti, pro které bude vybudována kratší trasa. Zázemí rozhledny tvoří recepce s možností nákupu suvenýru, bar s občerstvením a možností krátkého posezení a toalety.Rozhledna může být přístupná přes vstupní objekt s recepcí a pokladnou nebo samostatně. Samostatný vstup je navržen vchodem z východní strany přístupný přes venkovní rampu a vnitřní turniket. Vzhledem k využití objektu (výstava, horolezecká stěna, …)  upřednostňujeme provoz se zázemím, tudíž vstup přes recepci. Nosná konstrukce budovy byla zvolena betonová monolitická z důvodu výšky rozhledny a požární odolnosti stavby. Betonový plášť je po východní a západní straně proražen malými okny, jejichž návrh je inspirován původními plány rozhledny Hýlačky.    Betonové stěny jsou navrženy s různými typy povrchů a to jako pohledový beton, obklad deskami z plechu a dřevěný obklad, který je v nepravidelných pruzích konzervován po různých časových úsecích. Přirozeným stárnutím se tak vytváří autentické   barevné odstíny dřevěného obkladu.Další specifickou částí rozhledny je řešení prosklené části v úrovni vyhlídkové plošiny. Do výšky 1 200 mm je sklo plnoplošně  vypískované. Vytváří tak dojem zábradlí. Tato část je po přestoupení této výšky ukončena taktéž vypískovaným panoramatem, které vyznačuje směry pohledů. Nynější zachovalá část původní rozhledny, tj. kamenná podezdívka, bude využita jako terénní nástup na pochozí střechu pro horolezecké aktivity.

 

24.8.2012-Odevzdán soutěžní návrh.

2.8.2012-Zahájena práce na soutěžním návrhu. Návrh vytvoří dvojice mladých architektů Jakub Vácha a Vladislava Pávková.

Posted in: Uncategorized