Stomatologické centrum v Praze 1

7.1.2013-Koordinační schůzka s projektanty topení a zdravotechniky.

Rekonstrukce objektu v Praze v ulici Nekázanka. Po vypracování studie dojde k přeměně na  Stomatologické centrum většího rozsahu. 

 

 

 

 

 

30.11.2012-Začínáme pracovat na návrhu variant dispozic jednotlivých ordinací. Zároveň jednání o výtahu.

10.10.2012-Dokončeno zakreslení stávajícího stavu jednotlivých podlaží.

2.10.2012-Proběhla obhlídka a zaměření objektu.

23.7.2012-Dokončena studie proveditelnosti projektu.

 

Posted in: Uncategorized