Rekonstrukce objektů Akademie věd ČR

8.3.2012-Odevzdána kompletní pasportizace budov FGÚ AVČR.

V rámci projektů realizace úspor energií, provedla Aprea v roce 2012 projekt a energetickou koncepci pro Fyziologický a Biologický ústav Akademie věd ČR. 

 

 

 

 

 

4.3.2012-Podána žádost o dotaci na realizaci úspor energií.

21.1.2013-Začínáme zpracovávat kompletní aktualizaci stavebních výkresů FGÚ AV ČR.

12.12.2012-Vydáno stavební povolení.

27.11.2012-Zahájeno stavební řízení.

19.11.2012-Po schůzce na  SÚ Praha 4 došlo po několika měsících ke shodě o provedení smlouvy mezi jednotlivými ústavy AV ČR.

8.11.2012-Právník AV ČR podává stížnost na jednání úředníků SÚ Praha 4.

10.10.2012-Právní jednání se SÚ Praha 4 o smlouvách mezi jednotlivými ústavy AV ČR.

10.9.2012-Částečné přepracování projektu pro stavební řízení na rekonstrukci objektů FGÚ a MBÚ AV ČR. Jedná se o změnu rozdělení budov mezi jednotlivými ústavy. To má za následek zvláště kompletní přepočítání veškerých ploch.

7.5.2012-Vypracování stavebních úprav v prostorách laboratoří, zaměření stávajícího stavu. Velmi zajímavá práce, v neobvyklém prostředí.

7.5.2012-Odevzdána kompletní dokumentace pro podání žádosti na fond ŽP.

20.4.2012-Projektová dokumentace odeslána auditorovi. Rozsah dokumentace zaměstnal více než na měsíc celé složení naší  projekce.

5.3.2012-Aprea získala projekt rekonstrukce sedmi objektů Akademie věd v Praze ve Vídeňské ulici.

únor  2012-Projektová dokumentace stavebních úprav v rámci rekonstrukce vzduchotechniky vybraných objektů.

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized