Úprava interiéru prodejny Boucheron v Praze v Křižovnické ulici

29.3.2013-Dokončen návrh osvětlení, realizace započala.

Pro nové prodejní prostory tří luxusních značek v centru Prahy navrhujeme celkem tři varianty využití prostoru. Prostor pro prezentaci je výrazně středová místnost, proto bylo nutné se středem místnosti počítat jako s dominantou prostoru. V první variantě navrhujeme ve středu místnosti umístit kruhové sezení pro jednání se zákazníkem.Ve druhé variantě navrhujeme jako dominantní dobře nasvícenou vitrínu na podiu. Při vstupu do prodejny by návštěvník viděl po levé ruce právě tuto vitrínu. Pro pocit výjimečnosti bychom skleněnou stěnu navrhovali mírně zakrýt například opnou-závěsem-efekt jeviště.Ve třetí variantě navrhujeme uvolněný střed prostoru pro pohyb. Pro zvýraznění středu navrhujeme výrazné závěsné svítidlo. V této variantě taktéž navrhujeme prosvětlené vitríny v rámci skleněné stěny oddělující prostor.

 

 

 

11.3.2013-Zákres reklamních hodin na fasádu pro památkáře.

9.3.2013-Vypracovány všechny tři varianty konceptu prodejny.

4.3.2013-Schůzka se zástupcem stavebníka.

Posted in: Uncategorized