Dvougenerační rodinný dům v Hýskově u Berouna

9.4.2013-Vydáno spojené územní rozhodnutí a stavební povolení.

Dvougenerační rodinný dům s nádherným výhledem do údolí Berounky. Navrhujeme členitou, dvoupodlažní stavbu s obytným podkrovím a sedlovou střechou, kladenou příčně přes jednotlivá pole domu. Stavba má částečně zahloubené přízemní podlaží s přímým vstupem na jižní terasu zahrady. Vstupy do obytných částí domu jsou řešeny ze severní části domu, po přístupové komunikaci vedené nad zahloubeným přízemním patrem. Součástí objektu je vestavěná garáž pro 3 osobní automobily. Jižní fasáda je výrazně prosklená, na rozdíl od ostatních fasád, které navrhujeme naopak velmi kontrastně-tedy s málo otvory. Cílem tedy bylo snížit opticky objem stavby, která má plnit nejen funkci obytnou, ale taktéž splňovat vysoké standardy moderního bydlení. Předpokládané ztvárnění a barevnost fasády-kombinace kamenného obkladu a bílé štukové omítky.

25.2.2013-Zahájeno stavební řízení. Jednání s majiteli okolních pozemků.

8.2.2013-Poslední souhlasné stanovisko RWE. Podáno na SÚ v Berouně.

14.1.2013-Souhlas s odnětím ze ZPF.

13.12.2012-Souhlasné stanovisko silniční správní úřad, tedy připojení na místní komunikaci.

12.11.2012-Odevzdáno kompletních šest paré dokumentace pro stavební povolení. Zároveň byla dokumentace předána rozpočtáři. Začínáme pracovat na inženýringu. Vzhledem k poloze a místní situaci bude vyžadováno vynětí ze zemědělského půdního fondu. Tzn. pedologický průzkum.

2.10.2012-Dokončena stavební část projektu. Probíhá zadání a schůzky s projektanty jednotlivých profesí.

10.9.2012-Vypracovány stavební půdorysy ke stavebnímu povolení. Po vyjádření RWE jsme schopni projekt zadat ostatním projektantům profesí.

4.9.2012-Schůzka se statikem. Stvrzen celý konstrukční systém stavby.

28.8.2012-Kromě RWE máme již všechny správce sítí vyjádřeny.

17.8.2012-Schůzka investora a projektanta topení. Vybrána aktuálně nejlepší možná řešení pro vytápění budovy.

6.8.2012-Schůzka s investorem, mohou začít práce na projektu pro stavební povolení.

23.7.2012-Přípustné stanovisko MÚ Beroun.

21.6.2012-Dokumentace podána na SÚ v Berouně k podání územní informace.

9.5.2012-Jednání na Stavebním úřadě v Běrouně. Pultová střecha nepřípustná, stejně jako zastavěná plocha a zelená střecha. Návrh bude proveden se střechou sedlovou a část přízemí se přesune do patra.

25.4.2012-Odsouhlasena třetí varinta objektu s prefervováním pultouvé střechy. Ta je však v územním plánu obce nepřípustná.

30.3.2012-Vypracována druhá varianta objektu.

8.3.2012-Vypracovány první skicové návrhy jednotlivých objektů.

1.3.2012-Představení vizí investora. Seznámení se s místní regulací.

29.2.2012-Obhlídka místa spolu s investorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized