Přístavba k RD v Bořkově u Semil

17.4.2013-Vydáno spojené stavební povolení a územní rozhodnutí.

Návrh garáže, dílny a skladu k rodinnému domu v Bořkově u Semil. Cílem bylo zasadit citlivě stavbu do svahu, a proto vznikla skladba zelené střechy. Objket nádherně kopíruje terén.

 

 

 

13.12.2012-Dodány souhlasy jednotlivých účastníků řízení-vlastníků vedlejšího pozemku.

31.8.2012-Společné ústní projednání na OÚ ve Slané. Nutno zpřesnit v situaci polohu stavby, vzhledem k požárně nebezpečnému prostoru a odstupů od pozemku sousedů. Zajistit souhlasy jednotlivých účastníků řízení-sousedů s odstupem objektu od vedlejšího pozemku.

17.7.2012-Změny v žádostech podání na SÚ.

25.6.2012-Proběhlo vyjmutí ze ZPF. Dokumentace podána na SÚ v Semilech.

21.5.2012-Probíhá vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Investor původně zařizoval sám. Nyní předal k vyřízení naší kanceláři.

26.3.2012-Podepsána smlouva o věcné břemeno na vjezd.

31.1.2012-Vypracována studie rozhledových křivek nového vjezdu na pozemek. Bude nutné upravit polohu plotu u vjezdu.

7.1.2012-Došlo kladné vyjádření od hygieny i hasičů.

30.12.2011-Žádost o o odejmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

7.12.2011-Vyhotovená dokumentace rozeslána na úřady.

1.10.2011-studie odsouhlasena stavebníkem, začínáme pracovat na statice

2.9.2011-dokončena první studie

25.8.2011-zaměření pozemku geodetem

23.8.2011-obhlídka a schůzka se stavebníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized Tagged: