Skladová hala a administrativní objekt v Zápech u Brandýsa nad Labem

22.11.2013-Bohužel opět zamítavý postoj společnosti Stavokomplet na připojení kanalizace .

Návrh skladových a administrativních prostor přímo u sjezdu z rychlostní komunikace R10 na Brandýs nad Labem. Jedná se o halu z příhradové ocelové konstrukce a zděnou administrativní část.

 

 

 

 

 

17.10.2013-Po několika měsíčním vyjednávání podán návrh na připojení kanalizace správci společnosti Stavokomplet.

8.7.2013-Začínáme opětovně vyřizovat stanoviska jednotlivých dotčených orgánů.

2.4.2013-Dokončeno nové zpracování dokumentace k územnímu řízení. Čekáme na změny v katastru nemovitostí a jednání o novém napojení na kanalizaci.

12.3.2013-Schůzka se stavebníkem o postupu k novému podání žádostí. Proběhly změny v rozdělení a vlastnictví pozemků. Hala se bude zmenšovat.

5.11.2012-Přerušení územního řízení! Stavebník bohužel nedošel ke shodě se správci síťí o jejich vedení.

24.9.2012-Zadavatelem přehodnoceny plány na napojení objektu. Probíhá jednání se správci síťí.

30.8.2012-Řešíme problémy vzniklé s napojením na sítě jednotlivých správců sítí. RWE, ČEZ, O2, Stavokomplet.

25.6.2012-Podána tři paré dokumentace k územnímu rozhodnutí na SÚ v Brandýse nad Labem.

24.5.2012-Čekáme již pouze na vyjádření archeologie.

7.5.2012-Vyjádření MÚ.

2.5.2012-Kladné vyjádření OŽP, Povodí Labe.

25.4.2012-Proběhlo vyjmutí ze Zemědělského pozemkového fondu. Nyní očekáváme vyjádření Povodí Labe.

25.3.2012-Proběhlo vyjmutí z půdního fondu a nyní posuzování EIA.

5.3.2012-Prováděny půdní sondy firmou Agrogeologie.

29.2.2012-Vyhotoven projekt požárně bezpečnostní ochrany pro územní řízení.

18.1.2012-Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení.

5.12.2011-Vyhotovena první studie a představena na schůzce s investorem.

23.11.2011- První jednání s investorem stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized