Nástavba bytového domu v Bořivojově ulici v Praze

30.1.2014-Souhlasné stanovisko výboru pro územní rozvoj Prahy 3. Ihned podáváme projekt na stavební úřad k územnímu řízení.

Návrh dvoupodlažní nástavby bytového domu v Praze na Žižkově o čtyřech bytových jednotkách. V současné době je okolní prostor zastavěn bytovými domy o 4-6 nadzemních podlažích. Zastřešení bytových domů sedlovou střechou, v některých případech s realizovanou půdní nástavbou. Jedná se o bytovou zástavbu z druhé poloviny 19.stol. ve stylu neoklasicistním. Proto navrhujeme do ulice střechu se stejným sklonem a respektujeme osovost okenních otvorů a zachování výrazných říms. Nástavbu však nepojímáme jako repliku fasády stávající, tedy bez zdobných fasádních prvků. Do dvora navrhujeme střechu částečně pultovou, tak aby se navýšila světlá výška obytných místností v 6.NP. Zároveň navrhujeme do dvorní části domu zřízení balkonů a oken s nižším parapetem. Tím se zvýší komfort bydlení nově navrhovaných jednotek. Součástí návrhu je umístění proskleného výtahového tubusu na dvorní fasádu domu. Nástup do jednotlivých podlažích bude na mezipodesty schodiště.

 

 

3.12.2013-Souhlasné stanovisko OPP MHMP.

6.11.2013-Jednání na OPP MHMP ohledně korekcí vzhledu a snížení objemu nástavby.

15.8.2013-Podáno odvolání proti vyjádření NPÚ.

25.7.2013-souhlasné stanovisko OŽP.

17.7.2013-Souhlasné jedno ze zásadních stanovisek HSHMP .

20.6.2013-Kompletace dokumentace pro územní řízení.

16.6.2013-Doc.  Jan Kaňka odevzdává kladnou Světelně technickou studii.

3.6.2013-Schůzka se statikem o nutném zesílení středových podélných stěn v suterénu.

28.5.2013-Schůzka s Doc.  Janem Kaňkou a zadání Světelně technické studie, která je pro nástavby zásadní.

7.5.2013-Proběhla revize komínových těles .

29.4.2013-Probíhá stavebně technický a geotechnický průzkum.

22.4.2013-Obhlídka stavby se statikem Ing. Janem Kuchařem.

10.4.2013-Konzultace na SÚ Prahy 3.  Nástavba by měla být v této podobě možná.

25.3.2013-Dokončen elaborát ke konzultaci na stavební úřad.

15.3.2013-Dokončeny tři varianty dispozic. Zvláště s ohledem na výšku hřebene.

11.3.2013-První obhlídka a začátek práce na studii dispozic nástavby a výtahu.

 

Posted in: Uncategorized