Studie bytového domu Jeremenkova-Nad Cihelnou v Praze

13.3.2014-Vypracována studie proveditelnosti pro jednání investora.

Bytový dům v ulici Jeremenkova doplňuje stávající urbanistickou strukturu o novou hmotu objektu v území. Proporce domu vycházejí ze stávající okolní zástavby. Vytváříme vhodné odstupy vzhledem k dodržení limitů na vzdálenosti i proslunění. Od ulice ustupujeme a vytváříme rozšířený parter v přízemí, kde se nacházejí pronajímatelné prostory.

Objekt je navržen o rozměrech 30 x 9 m. Jako návrhovou situaci jsme použili model ideální varianty odkoupení pozemků v lokalitě. Řešení je však dostatečně variabilní. Do parkovacích stání počítáme i část stávajících garáží a úpravy pro zajištění nových parkovacích stání.

Ve schématu podlaží je patrné rozmístění bytů, jejichž celková hrubá podlažní plocha činí 476 m2 a celkový počet bytů 10. V parteru jsou pronajímatelné prostory (125 m2) a zázemí. Navrhujeme dva samostatné vchody, na které navazují komunikační jádra.

V konceptu je uvažováno optické oddělení parteru jemnou změnou fasády. Materiálové varianty exteriéru budovy jsou patrné z přiložených vizualizací. V zásadě se jedná o jemné začlenění objektu a fasádní vyznačení podlažnosti, které dodá objektu přirozené měřítko. Návrh reaguje na historickou zástavbu domů knihtiskařů z roku 1932 ve spodní části ulice Jeremenkova právě optickým oddělením parteru, balkony „zakousnutými“ do hmoty domu a cihelným obkladem.

Pultová střecha je navržena z důvodu co největšího využití podlažnosti vzhledem k zastínění sousedního objektu. V posledním podlaží je tak možné umístit byty i jejich střešní terasy.

Posted in: Uncategorized