Koncepční studie nástavby domu v Praze, Opletalově ulici

24.6.2014-Vypracována koncepční studie nástavby.

Koncepční studie řeší nástavbu domu v ulici Opletalova v centru Prahy. V této studii navrhujeme dvoupodlažní nástavbu s 8 byty a využíváme částečně podkroví.

S ohledem na neznalost statické únosnosti stávajícího domu a dopad na okolní objekty z hlediska proslunění volíme právě tuto variantu nástavby.

Nabízíme byty různých velikostí. Hmotu stávajícího domu ponecháváme    a ctíme včetně dekoru a hlavní římsy a dostavujeme odlehčeným objemem. Tato koncepce nabízí řadu variant, které jsou patrné z výkresové dokumentace. Varianty se týkají nejen fasády nástavby, ale především úpravy bytů ve smyslu spojování / rozdělování a využití střechy pro terasy, atd. Navrhujeme instalaci výtahu do dvora stávajícího domu.

V dokumentaci předkládáme základní variantu zjednodušených dispozic bytů a působení domu z hlediska použitých materiálů a povrchů „nové“ fasády – např. jemná profilace / hladký povrch.

Posted in: Uncategorized