Interiér jídelny Eurest v areálu AERO Vodochody

12.1.2015-Dokončena tendrové dokumentace, obsahující i výrazné změny vzhledu.

Návrh možné budoucí vizuální podoby vnitřních prostor jídelny areálu AERO Vodochody. Optimalizace prostoru výdeje, rozšíření stávajícího stavu o prostory rychlého občerstvení, VIP salonek, rekonstrukce prostor kantýny na bistro CAFFÉ se samoobslužným prodejem, kompletní redesign interiérů.

 

 

 

 

 

Vstup do jídelny je otočen ve prospěch většiny příchozích, kapacita nástupního prostoru chodby je optimalizována formou představby s čisticí zónou a odstraněním překážky v podobě příčky s dveřmi v schromažďovacím prostoru chodby před hlavním výdejem

Pro rychlejší a komfortnější odbavení klientů se zájmem o produkty teplého rychlého občerstvení je v prostoru původního salonku a příručního skladu vytvořen prostorný fast food s obslužným pultem a příslušným výrobním zázemím pro přípravu a výdej těchto pokrmů. V rámci celkové funkce jídelny se tak část klientů odbaví už na úrovni nástupního prostoru a nemusí vstupovat do exponovaného prostoru hlavního výdeje teplých jídel. Klienti mohou jídlo z nabídky rychlého občerstvení konzumovat v samotném prostoru rychlého občerstvení, v hlavní jídelně, nebo si jej mohou odnést s sebou. Nabídka fast foodu bude kompletní – včetně příloh a nápojů
Pro VIP klienty a TOP management je z původních kancelářských prostor v zadní části jídelny vytvořen oddělený VIP salonek s možností samostatné přípravny pro minutková teplá jídla a individuální jídelní servis. VIP salonek umožní diskrétní pohoštění jak s nabídkou sortimentu jídelny, tak i speciální minutkovou kuchyní (pracovní snídaně, občerstvení, obědy, večeře, malé rauty se studenou kuchyní….). Stolová sestava umožňuje seskupení či rozdělení do celku či dílčích stolů. Židle jsou polstrované s vysokým parametrem komfortu a pohodlí.
Navrhujeme zásadní optimalizaci výdeje teplých jídel a jeho celého vnitřního prostoru. Základní optimalizace procesu výdeje spočívá v zvětšení výdejního prostupu z několika malých okének na pohodlný velký prostor, kde bude možné nabídnout svobodnější a komfornější obsluhu s pohodlnějším pohybem a orientací klientů. Vnitřní prostor výdeje ja vybaven kompaktní sestavou přehledných a komfortních nabídkových samoobslužných pultů po obvodu prostoru výdeje. Pro urychlení rozhodování klientů je v nástupním prostoru výdeje umístěn velký panel s vyobrazením denní nabídky, doplněný skleněnou výstavní vitrínou s připravenými pokrmy denní nabídky. Zvětšen je i nástupní prostor a celkový prostor výdeje. Nabídkové pulty budou obsahovat nabídku teplého bufetu, salátů, zdravé výživy, baget, nápojů a doplňkového sortimentu. Forma umístění, osvětlení a prezentace usnadní výběr a nabídne v estetické formě jak pestřejší sortiment, tak i pokrmy v současných trendech zrdavé výživy či lehkého studeného občerstvení. Dílčí reorganizaci předpokládáme i v zázemí výdeje teplých jídel, aby bylo možné realizovat rychlejší servis pokrmů na talíře a komfortnější odbavení v současné kritické části výdeje. Cílem reorganizace a nového vybavení je dosáhnout zlepšení orientace klientů ve výdejním prostoru a urychlení procesu obsloužení u jednotlivých pozic výdeje tak, aby pohyb osob a jejich obsloužení proběhlo přirozeně, rychle a s dostatečným prostorovým komfortem.
Reorganizace zázemí výdeje předpokládá uzavření výdeje a jídelny od vlastní varny s cílem zamezit pronikání pachů a výparů z varny do samotného klientského prostoru. Toto opatření považujeme z hlediska změny kultury stravování a komfortu prostředí ve kterém je naše služba realizována za naprosto zásadní.
Pro vlastní odbavení jsou připraveny dvě komfortí pokladny na ústí sestavy nabídkových pultů. Pokladny jsou koncipovány pro rychlé obsloužení klientů opouštějících výdejní prostor, součástí pozic pokladny jsou i prosklené vitríny pro doplnění nákupu klientů, resp. rychlé doobsloužení v případě, že si klient během pohybu v prostoru výdeje zapomněl vzít něco z připravené nabídky.
Vlastní prostora jídelny je přehledně organizována v sestavách prostorných a pohodlných jídelních stolů. Tyto jsou navrženy v provedení malého sezení (800x800mm), velkého jídelního stolu pro 8 klientů a zvýšených barových stolů pro 8 klientů. Židle navrhujeme pohodlné ergonomicky tvarované polokřesílka s dřevěnými podnoženi (omezení hluku). Osvětlení jídelny navrhujeme formou závěsných svítidel, instalovaných do lehkých panelů, zavěšených v různých výškách ze stropu jídelny. Panely společně s odolnou a snadno udržovatelnou PVC podlahou (imitace dřeva) plní významnou protihlukovou funkci, garantující příjemné prostředí i v případě naplnění jídelny klienty.
Pro zvýšení komfortu poskytovaných služeb navrhujeme rekonstrukci a reorganizaci současné samobslužné kantýny. Návrh předpokládá rozšíření stávajícího prostoru s rozdělením na část samoobslužného prodeje, doplněného o nabídku sedvičů, baget, salátů a prostor bistra s posezením a stolky, případně sezením u obslužného baru pro ty klienty, kteří si zde chtějí zakoupené pokrmy sníst, případně se občerstvit teplými nápoji (káva, čaj), teplou bagetou atd. Bistro bude fungovat během celého dne a bude příjemným místem pro nákup i rychlé, komfortní a příjemné občerstvení.
Prostor chodby s bistrem bude upraven stejně jak ostatní části a bude sloužit jako pohodlný koridor pro odchod z hlavního prostoru jídelny.

Reorganizace sestavy výdeje do poloostrůvkovité kaskády nabízí diverzifikaci režimu výdeje z lineární osy na tři samostatné výdejní body. Obsloužení probíhá současně na třech pozicích a může částečně eliminovat delší řazení klientů za sebou, vyskytující se u liniového výdeje. Jistým pozitivem je i zvětšení prostoru pro klienty v teritoriu výdeje.

4.12.2014-Aprea zahajuje vypracování tendrové dokumentace.

29.1.2014-Prezentace v areálu Aero Vodochody.

17.1.2014-Odevzdáno Eurestem vedení Aera Vodochody.

10.1.2014-Odevzdání koncepční studie, spojené s prezentací vedení Eurestu.

6.1.2014-První prezentace vedení Eurestu.

2.1.2014-Konzultace gastro provozu, vytvořen koncepční návrh.

20.12.2013-Iniciační schůzka spojená s obhlídkou místa.

 

Posted in: Uncategorized