Rekonstrukce školicího střediska PČR v Lišově

11.3.2015-Proběhla prohlídka stavby k plánované aktualizaci dokumentace na platnou legislativu a zároveň zahrnující nové požadavky PČR.

Rekonstrukce školicího objektu Policie ČR v Lišově v Jižních Čechách. Aprea zvítězila ve výběrovém řízení na dvoustupňový projekt . Projekt taktéž obsahuje energetický audit a energetickou koncepci objektu.

 

 

 

 

 

28.11.2013-Odevzdáno osm sad aktualizace projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby.

8.10.2013-Podepsána nová smlouva o aktualizaci projektové dokumentace, zvláště aktualizace na současnou cenovou úroveň v soustavě RTSi.

7.1.2013-Dopracována část plán BOZP a PBŘ pro rekonstruovanou kotelnu.

19.11.2012-Dokončena navazující projekt vnitřních a vnějších tepelných rozvodů, rekonstrukce kotelny a s tím souvisejících stavebních prací. Vše ve stupni pro provedení stavby a výběr dodavatele.

10.10.2012-Dokončena stavební část prováděcího projektu. Zároveň odsouhlasena zadavatelem varianta energetického konceptu, na kterou navazuje doplňující projekt, zvláště tepelné techniky.

3.9.2012-Aprea byla vyzvána k zpracování druhé smluvní části. Projektu pro provedení a celkové energetické koncepce rozsáhlého komplexu.

6.4.2012-Odevzdána kompletní projektová dokumentace včetně energetického auditu a položkového rozpočtu. Dle schválených dotací budeme pokračovat na prováděcí dokumentaci a energetické koncepci areálu.

23.2.2012-Obhlídka objektu spolu s auditorem Ing. Lubomírem Golasovským. Zakreslování současného stavu rozsáhlého komplexu.

20.2.2012- Aprea zvítězila ve výběrovém řízení na dvoustupňový projekt a autorský dozor na rekonstrukce školicího objektu Policie ČR v Lišově v Jižních Čechách.

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized