Úprava kancelářského prostoru Landia Management v Praze

11.9.2015- Vypracován návrh harmonogramu prací a stavební rozpočet pro výběr dodavatele.

Návrh rozšíření a úpravy stávajícího řešení kancelářských prostorů developerské firmy Landia Management  v Praze, zahrnoval nejen mírné úpravy dispoziční, ale taktéž vizuální. Zvláště návrh jednací místnosti a recepce.

 

 

 

 

 

 

 

9.9.2015-Proběhlo vzorkování s truhlářem a podlahářem.

31.8.2015- Odsouhlasen finální návrh interiéru a rozpočtu.

1.7.2015-Zahájena práce na tvorbě interiéru, bouracích prací, výběru prvků a rozpočtu.

Posted in: Uncategorized