Restaurace a pivovar na Národní třídě v Praze

22.2.2016-Souhlas s užíváním stavby.

Aprea vypracovala projekt pro zadání stavby na restauraci a pivovar v prostorách kláštera Voršilek  na Národní třídě v Praze. Interiér  přeměny prostor bývalé Klášterní vinárny, později pizzerie Coloseum vypracoval ateliér DL studio. Rekonstrukci provedla stavební společnost YLK.

 

 

 

 

 

4.2.2016-Termín kolaudace.

28.12.2016-Dodatečné povolení stavby.

14.12.2015-Ústní projednání před zahájením stavebního řízení.

7.9.2015-Podána žádost o dodatečné povolení stavby.

1.6.2015-Pivovar v provozu.

18.3.2015-První kontrolní den stavby. Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby vyhrála firma YLK.

12.3.2015-Zahájena realizace stavby.

5.2.2015-Kompletace zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

1.12.2014-Zahajujeme práci na zaměření a zpracování stávajícího stavu.

 

Posted in: Uncategorized