Revitalizace čistírny osiv na bytový dům v Jankovcově ulici v Praze

1.5.2016Zahájena realizace dle původního schváleného stavebního povolení.

Řešený dům je nárožní objekt  nacházející se v Jankovcově ulici. Rekonstrukcí na obytný soubor sloužící hlavně k bytovým účelům naváže na nově vybudovaný bytový komplex, který se nachází v dvorní části z pohledu rekonstruovaného objektu. Nově rekonstruovaný objekt bude svým vnitřním dispozičním členěním odpovídat standardnímu provedení bytových domů. Na parcele č. 547/2 v současnosti stojí dva objekty, které jsou vzájemně propojeny. Jeden  8-podlažní objekt  sloužil jako čistírna osiv a druhý, menší, 5- podlažní objekt,  sloužil jako provozní budova. V současné době je celý objekt nevyužíván. Stávající  nebytový objekt bude rekonstruován za účelem vzniku obytného souboru a v přízemí i s nebytovými jednotkami.

 

 

 

30.12.2014-Ani do konce kalendářního roku není uzavřeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.

26.11.2014-Proběhla prezentace vybraných standardů a vizualizací interiéru zpracovaných ateliérem Andrea Palazza.

22.9.2014Zahájeno výběrové řízení pro výběr generálního dodavatele stavby.

15.9.2014Odevzdána kompletní prováděcí projektová dokumentace.

5.8.2014Vypracovány bourací práce pro objekt A. Stavební firma BSS zahajuje I. fázi bouracích prací.

24.6.2014Dochází k rozhodnutí o změně dispozic objektu A a ke změně parkovacího systému.

19.5.2014Odevzdány bourací práce na objekt B. Firma BSS zahajuje demoliční a bourací práce na objektu B.

4.4.2014Zahájení prací na projektových pracích všech profesí.

19.11.2013začínáme pracovat na dokumentaci pro provedení stavby.

23.9.2013schůzka na dopravním inspektorátu.

18.9.2013-vypracováno řešení dopravy v klidu.

2.9.2013-koncepce statického řešení na základě stavebně technického posouzení.

19.8.2013-probíhá stavebně technický průzkum a geodetické zaměření objektu

1.8.2013-schválena dispozice bytů

Posted in: Uncategorized