Energeticky úsporné projekty objektů ČD Cargo

30.6.2016 –  Drážním úřadem vydány stavební povolení.

V rámci dotačních programů zpracovaných generálním dodavatelem firmou Onel,  Aprea zpracovala stavební část, úpravu topného systému, bleskosvod, úpravu osvětlení včetně položkového rozpočtu. Jedná se o  rekonstrukci dvou objektů rotund v Mostě a Českých Budějovicích, určených k opravě vozidel ČD Cargo.

 

 

 

 

15.1.2016 –  Odevzdána projektová dokumentace pro stavební řízení, včetně energetických posudků a položkového rozpočtu.

30.10.2015 –  Dokončen hrubopis projektové dokumentace ke schválení investorem a jako podklad pro stanovení energetického posudku.

20.8.2015 –  Zahájení prací na objektu rotundy v Mostě – Kopistech.

11.8.2015 –  Zahájení prací na objektu rotundy v Českých Budějovicích.

Posted in: Uncategorized