Interiér restaurace FAT CAT v Karlově ulici v Praze

12.1.2017 – Proběhla úspěšná kolaudace. Realizaci provedla firma Váš Interiér.

Navrhujeme změnu užívání části suterénu a přízemí objektu a taktéž interiérové úpravy s cílem vzniku restaurace se sortimentem převážně americké kuchyně. Jedná se o stávající nárožní dům v památkově chráněném území, který je součástí blokové zástavby. Součástí interiéru je zajímavé atrium. Interiér odráží současné trendy v pohostinství, kdy okázalé interiéry jsou nahrazovány jednoduše řešenými prostory, které mají vzbuzovat dojem, že vše vzniklo svépomocí, partou nadšenců.

 

 

 

 

13.6.2016 – Dokončen návrh interiéru.

30.5.2016- Kompletace projektu pro změnu užívání.

21.4.2016- Obhlídka místa, iniciační schůzka s investorem.

Posted in: Uncategorized