Novostavba rodinného domu v Praze Kbelích

1.2.2017-  Zahájeno územní řízení k umístění kanalizační přípojky.

Návrh novostavby rodinného domu v Praze Kbelích respektuje svým umístěním okolní zástavbu a svažitý pozemek. Vizuálně navazuje na českou puristickou architekturu. 1PP slouží převážně k technickému užití. Garáže jsou určeny pro 4 osobní automobily. Celý objekt spojuje komunikační schodišťové jádro, prosvětlené střešním oknem. První nadzemní podlaží slouží ke vstupu do objektu. Komunikačním jádrem je rozděleno na část společenskou a obytnou.

 

 

 

 

 

 

3.5.2016- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Realizace začíná.

3.3.2016- Zahájeno sloučené stavební a územní řízení. Jednání se sousedy, dvakrát proběhla aktualizace usazení objektu.

16.2.2016- Projekt podán k sloučenému stavebnímu územnímu řízení na stavební úřad.

7.12.2015- Vyjma PVS dokončen inženýring.

1.11.2015- Kompletace projektu pro stavební povolení.

26.10.2015- První jednání s PVK a PVS, vzhledem k stop stavu napojení na kanalizaci.

13.10.2015- Proveden geologický průzkum.

30.9.2015-Podána žádost o výjimku o umístění domu na hraně pozemku.

15.9.2015- Odsouhlasen finální návrh studie.

19.8.2015- Obhlídka pozemku, iniciační schůzka s investorem.

Posted in: Uncategorized