Interiér jídelny České pojišťovny v Praze na Pankráci

9.2.2017 – Výsledky měření hluku po realizaci prokázalo výrazné zlepšení. Zkrácení doby dozvuku na méně než poloviční hodnotu a z toho vyplývající prodloužení dozvukové vzdálenosti přibližně o 0,9 m společně se střední hodnotou snížení hladiny hluku v poli odražených vln –4 dB oproti v původnímu stavu před rekonstrukcí přispělo ke zlepšení akustické kvality a pohody, zvláště srozumitelnosti řeči v jídelně.

 

Cílem projektu bylo celkové zkvalitnění stravovacího prostoru zaměstnanců České pojišťovny. Návrh se zejména zabýval hlučností, nedostatkem míst k sezení a provozním schematem výdeje. Zodpovědné vedení ČP nám poskytlo volnou ruku ve tvorbě návrhu.  Gastro návrh vytvořil pan Pavel Urbanec.

Základními kameny návrhu se stala změna nevhodně rozmístěných stolů v prostoru. Dále změna celkového vzhledu tak, aby byl zcela mimo podobnost kancelářskému vzhledu interiéru, vytvoření zónování, vytvoření café. Vše se záměrem nikoliv šokovat nějakou futuristickou architekturou, ale vytvořit pouze příjemný, klidný prostor pro strávení času oběda.

.

 

 

2.1.2017 – Dokončena úspěšná realizace firmou Altereco. Sedací nábytek dodala firma TON. Truhlářské výrobky firma Toka. Podlahy firma Parket System. Akustické podlhedy firma Ecophon a závěsy firma Miros.

14.7.2016 – Výběrové řízení na vypracování kompletní projektové dokumentace, dle našeho návrhu studie.

22.6.2016 – Prezentace návrhu zodpovědnému vedení ČP.

13.6.2015 – Odevzdán finální návrh studie interiéru, návrh gastro zařízení a finanční rozvaha.

17.5.2015- Obhlídka místa, iniciační schůzka s investorem.

Posted in: Uncategorized