Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Praze Modřanech

10.7.2017- Proběhla demolice nezkolaudované přístavby.

Cílem projektu je citlivá přeměna zdevastovaného rodinného domu, za účelem vylepšení estetiky a provozu budovy.

Stávající objekt navrhujeme ponechat jen v rozsahu původního dvou domu. Přístavby, které se k domu v průběhu času přilepovaly, nemají hodnotu ani estetickou, ani se svou kvalitou provedení neslučují s požadavky na bydlení v současné době. Objemově navrhujeme objekt rozšířit ze severní strany, z důvodu statického zajištění stávající stavby. Ze strany východní, objekt zůstane ve stejném půdorysném rozsahu. Novostavbu navrhujeme podsklepenou s dvěma nadzemními podlažími a pultovou střechou s přesahem.

Ke stávajícímu objektu se stanovou střechou se zdá vhodná střecha taktéž ve sklonu, s výrazným přesahem, který bude vytvářet rovnováhu v kompozici.

Ztvárnění fasád navrhujeme v provedení bílé štukové omítky s nízkou zrnitostí, v kombinaci s výraznými prosklenými plochami a lícovým zdivem či obkladem, který je pro tuto oblast Prahy doslova charakteristický.

Ze strany zahrady bude poměrně dominantní prostor pro parkování a také přesah pultové střechy. Proto navrhujeme fasádu v obytných patrech pouze v kombinaci bílé omítky s prosklenými plochami. Tak aby svou celistvostí tvořila tato plocha fasády dostatečný kontrast s tmavou plochou parkování a nevytvářela nesoulad s členěním střechy. Proto by nebylo vhodné tuto fasádu rozčlenit na menší celky, například větším počtem menších oken, nebo doplněním fasády obkladem.

.

31.5.2017- Vydáno sloučené stavební a územní řízení

31.1.2016- Zahájeno stavební a územní řízení.

27.7.2016- Vypracován provozní řád zdravotnického zařízení.

25.7.2016- Byl proveden průzkum na azbest.

15.6.2016- Hygienickou stanicí přerušeno, žádáno doplnění.

29.4.2016- Rozneseny veškeré žádosti o vyjádření na dotčené orgány.

19.4.2016- Kompletace projektu pro územní řízení a změnu stavby před jejím dokončením.

15.1.2016- Proveden geologický a geotechnický průzkum. Začínáme pracovat se statikem.

11.1.2016- Konzultace na hygienické stanici.

12.12.2015-Odsouhlasen finální návrh studie.

30.11.2015- Probíhají intenzivní jednání se stavebním úřadem o možnostech výstavby.

13.11.2015- Obhlídka pozemku, iniciační schůzka s investorem.

Posted in: Uncategorized