Přístavba hotelu Rozmarýn v Rakovníku

16.10.2017- Kompletní projektová dokumentace se všemi vyjádřeními dotčených orgánů byla podána na stavební úřad v Rakovníku.

Aprea vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení na základě studie ateliéru VRTIŠKA • ŽÁK

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy č.p. 139 a 140 v ulici Pražská v Rakovníku.

Rytmus i výškově dělení uliční fasády vychází přímo z existujícího objektu, na který přiléhá a pokračuje ve stejném principu kompozice stavebních otvorů a ploch.

Do ulice je objekt opatřen v části 1.NP velkými výkladci s přesunutým hlavním vstupem a recepcí objektu.

Parter následně vizuálně odlehčuje ploše fasády. Střecha je řešena bez přesahů s podfasádními okapy, aby zůstala co nejjednodušší a nejčistší.

Zlatá fasáda z perforovaného plechu by měla být v přímém kontrastu s okolní zástavbou a jasně deklarovat změnu hotelu a fakt, že došlo k nové přístavbě. Zbylé plochy objektu jsou vyhotoveny v antracitově šedém štuku.

Okna zalícovaná se zdivem v hliníkovém provedení a černé barvě.

 

19.6.2017- Dokončena projektová dokumentace a rozeslána na dotčené orgány.

8.3.2017- Dokončena úprava studie.

26.10.2016- Iniciační obhlídka stavby s investorem.

Posted in: Uncategorized