Novostavba RD s prostory pro poskytování přechodného ubytování a dětského hřiště v Kostelci U Křížků

1.11.2017- Zahájena změna stavby před jejím dokončením.

Navrhujeme zbudování dětských hřišť se zázemím a bruslařské hřiště menších rozměrů s chlazením ledu.

Dále navrhujeme dva solitérní rodinné domy, každý se samostatnými třemi bytovými jednotkami a prostory pro poskytování přechodného ubytováním do 100m².

Architektonický výraz byl zvolen tak, aby došlo k harmonickému propojení veškerých staveb ve vlastnictví stavebníka v této lokaci.
Do hlavní hmoty domu je vklíněna plocha pro parkování, čímž se objem stavby výrazně pocitově sníží.
Výrazným prvkem je šikmá střecha tvaru V, která vždy stavbě dodá pocit bezpečí a klidu. Zároveň v běžné venkovské zástavbě nezapadne, ale také nepobouří ani více konzervativní osoby.
Spodní patro volíme s cihlovým obkladem, pro jisté uzemnění poměrně obvodově rozsáhlé stavby, naopak horní patro a střechu odlehčujeme světlým dřevěným obložením nebo omítkou. Důležitým prvkem je bílý pás balkonového plného zábradlí, které přirozeně pohledově dělí patra od sebe a také působí jako hlavní horizontální prvek fasády, který budovu taktéž pocitově snižuje a usazuje.

 

11.7.2017- Provedena hrubá stavba zázemí hřiště, technologie, kluziště, teréní úpravy, pískové hřiště, vytyčení základů rodinných domů.

11.5.2017- souhlas s umístěním stavby a stavební povolení pr III. fázi – rodinné domy.

31.1.2017- r ozhodnutí o umístění stavby na stavbu dětského multifunkčního hřiště se zázemím.

9.9.2015- Odevzdána projektová dokumentace pro II.fázi.

7.7.2017- Odevzdána projektová dokumentace pro I.fázi.

10.3.2016- Odevzdána studie rodinných domů a dětského hřiště.

Posted in: Uncategorized