Studie rozvoje areálu pivovaru ve Velkém Březně

13.11.2017– Zahajujeme práci na vypracování interiéru vrátnice a s tím spojených stavebních úprav. Ty budou zapracovány do projektu změny stavby před jejím dokončením.

Studie se zabývá pivovarem Velké Březno, ležícím nedaleko Ústí nad Labem. V katastrálním území Velké Březno. V průmyslovém areálu o rozloze 2,68 ha se nachází soubor přibližně 14ti budov.
Hlavním záměrem studie je sjednocení areálu pivovaru.
Jelikož proběhly a dále probíhají rekonstrukce jednotlivých objektu, návrh respektuje již započatý styl.
Fasády jsou navrženy v bílé barvě, doplněné o žluté detaily, které objektům vrací historickou podobu.
Dalším cílem návrhu je do objektu vnést zeleň a zajímavá zákoutí. V areálu jsou proto navrženy čtyři pěší zóny, které nezasahují do provozu, ale pivovar příjemně doplňují.
V souvislosti s otevřením areálu pro turisty (komentované prohlídky a slavnosti) jsou zóny zamýšlené jako shromaždiště.
K jejich sjednocení je dochází pomocí navrženého mobiliáře a jednotného povrchu. Ten je řešen litým betonem s raženou matricí.
Probarvením betonu je docíleno přirozeného vzhledu povrchu.
Mimo pěší zóny je v areálu navržen povrch z obalovaného kameniva, který je vhodný pro průmyslové prostory.
Pro mobiliář je využíváno především kombinace kovu a tahokovu. Moderně vyhlížející materiál, a prvky z něj, vnáší do historického pivovaru zajímavý kontrast a jednotlivá zákoutí sjednocují.

24.7.2017– Odevzdána studie rozvoje areálu.

30.6.2016- Iniciační schůzka spojená se zmapováním pivovaru.

Posted in: Uncategorized