Realizace konceptu restaurací Šalanda

2.2.2017-  Otevřena provozovna v Praze v Thámově ulici.

Aprea se podílela na návrhu, inženýringu a vedení realizace restaurací Šalanda pro pivovar Krušovice. Designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák svůj návrh interiéru restaurace založili na několika principech souvisejících přímo s pivovarem.Koncept restaurací Krušovická Šalanda prošel velkou změnou. Celkovou kompozicí se koncept posunul z období první republiky, což najdeme ve čtyřech Krušovických Šalandách v Hradci Králové, Rakovníku, Lounech a Příbrami, do pojetí primárně zaměřeného na vlastní výrobu a čepování krušovického piva se vším všudy od výrobního procesu v pivovaru až po nejrůznější způsoby jeho čepování, pivních rituálů a následné konzumace.

Pokračování…

Novostavba rodinného domu v Praze Kbelích

1.2.2017-  Zahájeno územní řízení k umístění kanalizační přípojky.

Návrh novostavby rodinného domu v Praze Kbelích respektuje svým umístěním okolní zástavbu a svažitý pozemek. Vizuálně navazuje na českou puristickou architekturu. 1PP slouží převážně k technickému užití. Garáže jsou určeny pro 4 osobní automobily. Celý objekt spojuje komunikační schodišťové jádro, prosvětlené střešním oknem. První nadzemní podlaží slouží ke vstupu do objektu. Komunikačním jádrem je rozděleno na část společenskou a obytnou.

Pokračování…

Interiér restaurace FAT CAT v Karlově ulici v Praze

12.1.2017 – Proběhla úspěšná kolaudace. Realizaci provedla firma Váš Interiér.

Navrhujeme změnu užívání části suterénu a přízemí objektu a taktéž interiérové úpravy s cílem vzniku restaurace se sortimentem převážně americké kuchyně. Jedná se o stávající nárožní dům v památkově chráněném území, který je součástí blokové zástavby. Součástí interiéru je zajímavé atrium. Interiér odráží současné trendy v pohostinství, kdy okázalé interiéry jsou nahrazovány jednoduše řešenými prostory, které mají vzbuzovat dojem, že vše vzniklo svépomocí, partou nadšenců.

Pokračování…

Energeticky úsporné projekty objektů ČD Cargo

30.6.2016 –  Drážním úřadem vydány stavební povolení.

V rámci dotačních programů zpracovaných generálním dodavatelem firmou Onel,  Aprea zpracovala stavební část, úpravu topného systému, bleskosvod, úpravu osvětlení včetně položkového rozpočtu. Jedná se o  rekonstrukci dvou objektů rotund v Mostě a Českých Budějovicích, určených k opravě vozidel ČD Cargo.

Pokračování…

Revitalizace čistírny osiv na bytový dům v Jankovcově ulici v Praze

1.5.2016-Zahájena realizace dle původního schváleného stavebního povolení.

Řešený dům je nárožní objekt  nacházející se v Jankovcově ulici. Rekonstrukcí na obytný soubor sloužící hlavně k bytovým účelům naváže na nově vybudovaný bytový komplex, který se nachází v dvorní části z pohledu rekonstruovaného objektu. Nově rekonstruovaný objekt bude svým vnitřním dispozičním členěním odpovídat standardnímu provedení bytových domů. Na parcele č. 547/2 v současnosti stojí dva objekty, které jsou vzájemně propojeny. Jeden  8-podlažní objekt  sloužil jako čistírna osiv a druhý, menší, 5- podlažní objekt,  sloužil jako provozní budova. V současné době je celý objekt nevyužíván. Stávající  nebytový objekt bude rekonstruován za účelem vzniku obytného souboru a v přízemí i s nebytovými jednotkami. Pokračování…

Koncept restaurací Výčep Braník

10.3.2016 – Projekt schválen investorem Molson Coors co. a čekáme na pilotní projekt.

Vytvořen zcela nový projekt restaurací pro pivovar Braník, který počítá s jednoduchou opakovatelností v několika základních dispozičních schematech. Dominantním prvkem celého prostoru je samotný výčep, se zvýrazněnou cestou k němu a to pomocí prvků na podhledu a podlaze. Stoly jsou navrženy pouze ke stání. Zásadní je taktéž výrazná barevnost, která by měla oživit současný tmavší styl většiny výčepů. Doufáme, že jednoduchý, poměrně levný design si najde dostatek zájemců ze strany provozovatelů a taktéž ze strany zákazníků a to nejen klasických pivařů.

 

Pokračování…

Restaurace a pivovar na Národní třídě v Praze

22.2.2016-Souhlas s užíváním stavby.

Aprea vypracovala projekt pro zadání stavby na restauraci a pivovar v prostorách kláštera Voršilek  na Národní třídě v Praze. Interiér  přeměny prostor bývalé Klášterní vinárny, později pizzerie Coloseum vypracoval ateliér DL studio. Rekonstrukci provedla stavební společnost YLK.

Pokračování…

Úprava kancelářského prostoru Landia Management v Praze

11.9.2015- Vypracován návrh harmonogramu prací a stavební rozpočet pro výběr dodavatele.

Návrh rozšíření a úpravy stávajícího řešení kancelářských prostorů developerské firmy Landia Management  v Praze, zahrnoval nejen mírné úpravy dispoziční, ale taktéž vizuální. Zvláště návrh jednací místnosti a recepce.

Pokračování…

Návrh a úprava kancelářského prostoru Millward Brown v Praze

4.8.2015- Vypracován návrh úpravy prostor pro Client service.

Návrh rozšíření a úpravy stávajícího řešení kancelářských prostorů velké nadnárodní firmy Millward Brown v Praze, zahrnoval nejen úpravy dispoziční, ale taktéž vizuální. Realizace proběhla pod společností SZ Holding.

Pokračování…

Interiér jídelny Eurest v areálu Faurecia Plazy

27.3.2015-Ukončena realizace stavby.

Návrh rekonstrukce interiéru jídelny areálu Faurecia Plazy. Součástí zadání byla úprava prostoru výdeje, rozšíření stávajícího stavu o prostory relaxačního konferenčního sezení, v neposlední řadě kompletní redesign interiérů.

Pokračování…