Rekonstrukce školicího střediska PČR v Lišově

11.3.2015-Proběhla prohlídka stavby k plánované aktualizaci dokumentace na platnou legislativu a zároveň zahrnující nové požadavky PČR.

Rekonstrukce školicího objektu Policie ČR v Lišově v Jižních Čechách. Aprea zvítězila ve výběrovém řízení na dvoustupňový projekt . Projekt taktéž obsahuje energetický audit a energetickou koncepci objektu. Pokračování…

Rekonstrukce a vestavba 5* Hotelu palace Evropa v Mariánských Lázních

28.2.2015-Aprea odevzdala zadávací dokumentaci na aulu, restauraci a kavárny. Na zbylé prostory hotelu není ze strany investora objednávka.

Aprea ve spolupráci s interiérovými architekty vytvářela projekt interiéru 5* hotelu a navázala tak na architektonickou studii ateliéru A69. Aprea zde taktéž od roku 2012 do počátku roku 2015 zastávala pozici technického a koordinačního dozoru investora.

Pokračování…

Interiér jídelny Eurest v areálu AERO Vodochody

12.1.2015-Dokončena tendrové dokumentace, obsahující i výrazné změny vzhledu.

Návrh možné budoucí vizuální podoby vnitřních prostor jídelny areálu AERO Vodochody. Optimalizace prostoru výdeje, rozšíření stávajícího stavu o prostory rychlého občerstvení, VIP salonek, rekonstrukce prostor kantýny na bistro CAFFÉ se samoobslužným prodejem, kompletní redesign interiérů. Pokračování…

Rekonstrukce lázeňského domu Rozkvět v Mariánských Lázních

2.11.2014-Rozsáhlý požár zničil starý opuštěný hotel Rozkvět.

The new hotel Rozkvět is located in the centre of a beautiful spa town Mariánské Lázně in the Czech Republic. The hotel consists of two historical buildings. The main building with its large portico on the façade is dominating the square. The second building connects with the first along a south façade and is facing the central park.

Pokračování…

Studie přímořského resortu v Novxani, Azerbaijan

15.8.2014-Vypracován prvotní koncept resortu.

The new resort is designed on the sea shore in Novxani town in Azerbaijan. Pokračování…

Koncepční studie nástavby domu v Praze, Opletalově ulici

24.6.2014-Vypracována koncepční studie nástavby.

Koncepční studie řeší nástavbu domu v ulici Opletalova v centru Prahy. V této studii navrhujeme dvoupodlažní nástavbu s 8 byty a využíváme částečně podkroví.

Pokračování…

Studie bytového domu Jeremenkova-Nad Cihelnou v Praze

13.3.2014-Vypracována studie proveditelnosti pro jednání investora.

Bytový dům v ulici Jeremenkova doplňuje stávající urbanistickou strukturu o novou hmotu objektu v území. Proporce domu vycházejí ze stávající okolní zástavby. Vytváříme vhodné odstupy vzhledem k dodržení limitů na vzdálenosti i proslunění. Od ulice ustupujeme a vytváříme rozšířený parter v přízemí, kde se nacházejí pronajímatelné prostory.

Pokračování…

Nástavba bytového domu v Bořivojově ulici v Praze

30.1.2014-Souhlasné stanovisko výboru pro územní rozvoj Prahy 3. Ihned podáváme projekt na stavební úřad k územnímu řízení.

Návrh dvoupodlažní nástavby bytového domu v Praze na Žižkově o čtyřech bytových jednotkách. V současné době je okolní prostor zastavěn bytovými domy o 4-6 nadzemních podlažích. Zastřešení bytových domů sedlovou střechou, v některých případech s realizovanou půdní nástavbou. Jedná se o bytovou zástavbu z druhé poloviny 19.stol. ve stylu neoklasicistním. Proto navrhujeme do ulice střechu se stejným sklonem a respektujeme osovost okenních otvorů a zachování výrazných říms. Nástavbu však nepojímáme jako repliku fasády stávající, tedy bez zdobných fasádních prvků. Do dvora navrhujeme střechu částečně pultovou, tak aby se navýšila světlá výška obytných místností v 6.NP. Zároveň navrhujeme do dvorní části domu zřízení balkonů a oken s nižším parapetem. Tím se zvýší komfort bydlení nově navrhovaných jednotek. Součástí návrhu je umístění proskleného výtahového tubusu na dvorní fasádu domu. Nástup do jednotlivých podlažích bude na mezipodesty schodiště. Pokračování…

Interiér gynekologické ordinace ve Spálené ulici v Praze

2.12.2013-Vypracován třetí finální návrh.

Předmětem návrhu je rekonstrukce gynekologické ordinace ve Spálené ulici v Praze. Ordinace sestává ze dvou, nepříliš prostorných místností. Úkolem bylo maximálně využít daný prostor, oddělit kancelář sestry a ordinaci, vybudovat zázemí a přesto dodržet hygienické parametry. Hlavním požadavkem vzhledem k nedostatku místa bylo vymyslet maximum vhodných úložných prostor. Dalším bylo alespoň částečně „schovat pohled“ na gynekologické křeslo. To bylo vyřešeno posuvnou japonskou stěnou. Barevnost návrhu byla vyřešena v jasných světlých barvách, kombinaci bílé a žluté, která se bude ladit téměř s jakoukoli barvou gynekologického křesla a lehátka.

Pokračování…

Interiérová vestavba kavárny v Koněvově ulici v Praze

23.11.2013-Podány dvě paré na SÚ.

Předmětem návrhu je interiérová vestavba kavárny ve stylu 30.let minulého století do současných volných prostorů v přízemí hotelu. Vybouráním skladů vznikne reprezentativní prostor recepce propojené s barem. Dvě nevyužívané návazné místnosti budou přeměněny na útulné salonky. Jeden je vybaven variabilním nábytkem pro pořádání akcí – tisková konference, degustace, autorské čtení atd. Barevnost kavárny je řešena v hnědých a béžových odstínech se zlatými a stříbrnými prvky.
Pokračování…