Dozorování ve Vinoři

7.5.2012-Zahajujeme vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Pokračování…

Kolaudace v Čakovičkách

28.2.2012-Úspěšná kolaudace celého objektu. Postupně se budou dokončovat interiér a hlavně parter.
Pokračování…

Rekonstrukce bytu v Letňanech

23.1.2012-Stavební řízení pozastaveno. Nutnost dodat souhlas všech spoluvlastníků domu se zásahem do nosných konstrukcí.

Pokračování…

Novostavba RD v Jirnech

19.1.2012-Přepracována studie dispozic. Srdcem domu se stává přírodní jezírko. Pokračování…

Brioche Dorée v Praze v Karlově ulici

18.1.2012-Vypracovány další návrhy pojetí výlohy prodejny. Pokračování…

Aktualizace projektové dokumentace PČR Brno-Řečkovice

11.1.2012-Kompletní projektová dokumentace tří objektů odevzdána.

Pokračování…

Rekonstrukce a nástavba RD v Černošicích

21.11.2011-Předání vypracované Studie proveditelnosti nástavby, ke konzultaci a schválení radě obce.

Pokračování…

Interiér bytu na Podbabě

8.12.2011-Odevzdán kompletní návrh  interiéru, včetně položkového rozpočtu. Pokračování…