Articles Written By: lukas.stritesky

Studie rozvoje areálu pivovaru Krušovice s důrazem na exkurzní trasu

16.11.2017– Odevzdány a prezentovány dvě finální verze studie objektu muzea.

 

Současné uspořádání areálu je pro turistický ruch značně nevhodné. Trasa určená pro návštěvníky pivovaru není natolik poutavá a obsahuje neatraktivní místa.

Záměrem studie je zpřístupnění areálu pivovaru a zvýšení atraktivity pro turisty. Významným bodem studie je přesunutí a navýšení kapacity parkovacích ploch a otevření nádvoří pro veřejnost.
Z tohoto důvodu je nádvoří nově doplněno sezónním bistrem, které slouží pro rychlé občerstvení, vnitřní a venkovní posezení. Dále se studie zabývá exkurzní trasou, na které je navržen nový bod prohlídky (CTK), několik photopointů a cesta s piktogramy. Trasa je rozšířena o galerii s historickými exponáty a interaktivními místnostmi v nové stáčírně.
Návrh také řeší úpravu parku před areálem. Cílem je navržení relaxačního prostoru pro místní obyvatele, ale i pro turistické skupiny a rodiny s dětmi. Podstatným bodem je molo pro návštěvníky u  velkého rybníka, který by mohl být v budoucnu také otevřen veřejnosti a využíván na setkávání místních obyvatel, pikniky a festivaly.

Prvním rozšířeným návrhem byla kompletní studie muzea.

Pokračování…