Dozorování staveb

Rekonstrukce a vestavba 5* Hotelu palace Evropa v Mariánských Lázních

Aprea vytváří ve spolupráci s interiérovými architekty projekt interiéru 5* hotelu a navazuje tak na architektonickou studii ateliéru A69. Aprea zde taktéž od roku 2012 zastává pozici technického a koordinačního dozoru investora.

Revitalizace čistírny osiv na bytový dům v Jankovcově ulici v Praze

Řešený dům je nárožní objekt nacházející se v Jankovcově ulici. Rekonstrukcí na obytný soubor sloužící hlavně k bytovým účelům naváže na nově vybudovaný bytový komplex, který se nachází v dvorní části z pohledu rekonstruovaného objektu. Nově rekonstruovaný objekt bude svým vnitřním dispozičním členěním odpovídat standardnímu provedení bytových domů. Na parcele č. 547/2 v současnosti stojí dva objekty, které jsou vzájemně propojeny. Jeden 8-podlažní objekt sloužil jako čistírna osiv a druhý, menší, 5- podlažní objekt, sloužil jako provozní budova. V současné době je celý objekt nevyužíván. Stávající nebytový objekt bude rekonstruován za účelem vzniku obytného souboru a v přízemí i s nebytovými jednotkami.

Forexchange na Hlavním nádraží v Praze

Tři směnárny italské společnosti Maccorp realizovala Aprea v letech 2009-2011. Jednalo se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby, inženýring, zajištění realizace stavby, pomoc při správě jednotek. První jednotka není pouze směnárnou, ale také internetovou kavárnou.

Pizzerie Coloseum v Průhonicích

Rekonstrukce proběhla v lednu-březnu 2009. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru. V roce 2014 Aprea navrhuje úpravu čelní fasády objektu.

Pizzerie Coloseum v Praze, Legerově ulici

Restaurace na jednom z nejexponovanějších míst v Praze. Hlavní vstup z ulice Legerova, vedlejší vstup u výstupu z metra I.P.Pavlova.Prostor byl upraven po čínské restauraci. Došlo k výrazným úpravám interiéru, navýšení kapacity k sezení i kuchyně. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru.

OSZZ v Benešově

Dozorování stavby rekonstrukce objektu OSZZ v Benešově v roce 2009.

Beerpoint Potrefená Husa, Praha-Hlavní nádraží

Vestavba obchodní jednotky proběhla v rámci rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze. Restaurace má velmi pozitvní ohlas u široké veřejnosti a má stále vysokou návštěvnost. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru.

Original Marines

Obchodní jednotky v obchodních centrech. Praha-Harfa, Brno-Olympia, Ostrava-Avion.

Kravín v Podbořanech a Zásmukách

Aprea se podílela na inženýringu a stavebním dozoru. Realizace 2007.

Burger King na Hlavním nádraží v Praze

Vestavba obchodní jednotky proběhla v rámci rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze. Burger King má největší odbyt ze všech stravovacích jednotek na Hlavním nádraží. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru.

Rekonstrukce penzionu U Bezoušků v Průhonicích

Rekonstrukce proběhla letech 2009-2010. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru.

Picnic na Hlavním nádraží v Praze

Vestavba obchodní jednotky proběhla v rámci rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze. Aprea se podílela na stavební dokumentaci, inženýringu a stavebním dozoru.

Novostavba RD v Čakovičkách

Jedná se o jednopodlažní, minimalistickou stavbu střední velikosti, navrženou dle moderních trendů s ohledem na českou funkcionalistickou tradici. Stavba je navržená jako zděná. Projekt 2009. Realizace 2010-2011.

Rekonstrukce rodinného domu v Suchomastech

Rekonstrukce objketu v Suchomastech u Koněprus. Rodinný dům je určen převážně k víkendovým pobytům. Rekonstrukcí prošel nejen interiér, ale došlo také k vylepšení vzhledu fasády. Hlavním novým prvkem je výrazné okno z průchodem na nově vzniklou terasu na zahrádku, která je zařízlá do skály.Projekt 2011. Realizace 2011. Aprea dodavatelem na klíč.

Pietro Filipi na Národní třídě v Praze

Vestavba obchodní jednotky Pietro Filipi na Národní třídě v Praze. Aprea se podílela na inženýringu a stavebním dozoru.

café Naše Adresa

Designová úprava dnes již nefungujících kaváren PPF Media Naše Adresa v Teplicích a Ústí nad Labem. Velký projekt PPF Media bohužel skončil v červených číslech. Realizace 2009.

Hnutí Duha

Aprea pomáhá s realizací projektů Hnutí Duha.