Dokumentace k ohlášení stavby

Vypracování dokumentace stavby pro ohlášení se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Na příslušném stavebním úřadě je nutné zažádat o územně plánovací informaci, zda a za jakých podmínek lze na pozemku stavět. Rozsah dokumentace pro ohlášení stavby je stejný jako u stavebního povolení. Obsahuje tedy Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu, Situaci stavby, Dokladovou část, Zásady organizace výstavby. Hlavní částí je složka Dokumentace stavby, obsahující část Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část, Požárně bezpečnostní řešení, Techniku prostředí staveb (vytápění staveb, zařízení vzduchotechniky, zařízení zdravotně technických instalací, zařízení elektrotechniky).
Všechny části složky Dokumentace stavby zpravidla obsahují část textovou a výkresovou.
Cena za dokumentaci k ohlášení stavby se pohybuje kolem 22% z celkové ceny projektu. Tedy pro rodinný dům s předpokládanou cenou výstavby 5 mil. Kč jde o cenu okolo 110 tisíc Kč.