Inženýring staveb

Inženýrská činnost zahrnuje vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení, kolaudační souhlas, stavební povolení, sloučení zařízení a dodatečné povolení stavby. Zastoupení stavebníka v jednání se stavebními a katastrálními úřady. Dále zajišťujeme vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, potřebných pro všechny typy řízení. Inženýring staveb se zabývá i vyřízením změn v katastru nemovitostí a koordinací  projektové dokumentace s požadavky dotčených orgánů.