Studie

Nabízíme vypracování architektonické a urbanistické studie stavby. Nebo-li předběžné studie proveditelnosti, která slouží zejména pro rozhodnutí investora o dalším pokračování záměru. Jedná se o posouzení možnosti výstavby vzhledem ke schválené územně plánovací dokumentaci, hlediska napojení na veřejnou infrastrukturu, o rozbor ekonomických předpokladů a následné užívání stavby. Způsob provedení studie je na dalším jednání s klientem. Studie zpravidla obsahuje hmotově-prostorové řešení objektu, přehlednou situaci, schematické půdorysy, řezy, pohledy a bilance ploch. Dle dohody může být také uvedeno materiálové řešení, osvětlení a doprovodná zeleň.
Cena za studii se pohybuje kolem 13% z celkové ceny projektu. Tedy pro rodinný dům s předpokládanou cenou výstavby 5 mil. Kč jde o cenu studie okolo 65 tisíc Kč. Zpravidla se vypracují až tři odlišné varianty. Cena se tak navýší na 150 tisíc Kč.