Vizualizace

Vypracujeme realistické nebo výtvarně ztvárněné snímky řešeného prostoru, vytvořené díky vymodelování 3d prostoru.
Základními pilíři pro zhotovení vizualizace jsou znalosti z oboru stavebnictví, architektury a 3D modelování. Soubor těchto činností dává možnost a prostor ke vzniku unikátních, jedinečných a především realistických modelů staveb i jejich součástí.
Jedná se o velice užitečný nástroj, v dnešní době mimořádně využívaný především ke snazší komunikaci mezi architektem a klientem. Umožňuje ukázku reálného obrazu hotového projektu nebo prostoru ještě před započetím stavebních prací.
Lze nasimulovat všechny efekty, detaily případně i osvětlení a testovat tak atmosféru v domě, který ještě nestojí.
Pro vytvoření vizualizace je zapotřebí výkresová dokumentace daného objektu, výkresy střechy, půdorysy všech podlaží a pohledy na fasádu.
Výsledkem práce jsou vizualizace statických obrázků poskytované na CD/DVD a to ve zvoleném grafickém formátu a rozlišení.
Tento nástroj slouží k ověření a případné korekci vašeho záměru a současně k vytvoření reálných představ o vzhledu budoucích interiérů, staveb apod.