Reference

Energeticky úsporné projekty objektů ČD Cargo

V rámci dotačních programů Aprea zpracovala stavební část, úpravu topného systému, bleskosvod, úpravu osvětlení včetně položkového rozpočtu. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů rotund v Mostě a Českých Budějovicích, určených k opravě vozidel ČD Cargo.

Rekonstrukce železničních stanic ČD a.s.

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 51 objektům železničních stanic po celé ČR. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Vě většině případů projekt také řešil rekonstrukci sociálních zařízení a veřejné prostory pro odbavení. Dále rekonstrukce otopného systému, rozvody vody a kanalizace, rekonstrukce elektrických rozvodů. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010-2011. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů SŽDC

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 8 objektům SŽDC po celé ČR. Jednalo se o objekty administrativy, železniční stavědla a železniční správy a údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010-2011. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů ŘSD

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 3 objektům ŘSD. Jednalo se o objekty správy a údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů České pošty

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 19 objektům České pošty. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2008-2009. Realiace u vybraných objektů

Rekonstrukce objektů Policie ČR

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 22 objektům Policie ČR. Jednalo se o objekty administrativy, služebny, ubytovny, sportovní objekty a objekty údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech.Projekt sloužil pro žádost o dotace. Projekt 2009-2010. Realizace probíhá u vybraných objektů. Aprea se neúspěšně účastnila výběrových řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Rekonstrukce objektů AV ČR

V rámci projektů realizace úspor energií, provedla Aprea v roce 2012 projekt a energetickou koncepci pro Fyziologický a Biolgický ústav Akademie věd ČR.

Hnutí Duha

Aprea pomáhá s realizací projektů Hnutí Duha.

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora. Stavba je umístěna severojižně, je zde brán ohled na rozlohu a orientaci pozemku. Zachován je nejdůležitější výhled na město Tábor a blízké okolí. Rozhledna je devítipodlažní objekt, který se směrem nahoru mírně zužuje stejně jako původní rozhledna. Středem rozhledny prochází jednoramenné schodiště, kolem něhož je v každém patře možný výstavní prostor přímo na obvodových stěnách. Celý objekt se vyznačuje svojí rozmanitostí a polyfunkčností. Je zde možnost sportovní, turistické a intelektuální relaxace. Tyto funkce bude zajišťovat výstup na rozhlednu, horolezecká stěna, galerie a promítací sál. To vše je obslouženo zázemím s recepcí, barem a toaletami. Každé patro může být využito jako galerie historie i současnosti rozhledny, naučná stezka pro děti i dospělé. Cesta vrcholí vyhlídkovou plošinou, ze které je rozhled prosklenými stěnami na celou výšku podlaží do všech světových stran. Ve své střední části je tato budova částečně zapuštěna do země a vytváří tak pochozí střechu – terasu. Tato terasa navazuje na jižní stěnu rozhledny s horolezeckou stěnou vrcholící těsně pod vyhlídkovou plošinou. Horolezecká stěna může sloužit jak pro dospělé, tak pro děti, pro které bude vybudována kratší trasa. Zázemí rozhledny tvoří recepce s možností nákupu suvenýru, bar s občerstvením a možností krátkého posezení a toalety. Rozhledna může být přístupná přes vstupní objekt s recepcí a pokladnou nebo samostatně. Samostatný vstup je navržen vchodem z východní strany přístupný přes venkovní rampu a vnitřní turniket. Vzhledem k využití objektu (výstava, horolezecká stěna, …) upřednostňujeme provoz se zázemím, tudíž vstup přes recepci. Nosná konstrukce budovy byla zvolena betonová monolitická z důvodu výšky rozhledny a požární odolnosti stavby. Betonový plášť je po východní a západní straně proražen malými okny, jejichž návrh je inspirován původními plány rozhledny Hýlačky. Betonové stěny jsou navrženy s různými typy povrchů a to jako pohledový beton, obklad deskami z plechu a dřevěný obklad, který je v nepravidelných pruzích konzervován po různých časových úsecích. Přirozeným stárnutím se tak vytváří autentické barevné odstíny dřevěného obkladu. Další specifickou částí rozhledny je řešení prosklené části v úrovni vyhlídkové plošiny. Do výšky 1 200 mm je sklo plnoplošně vypískované. Vytváří tak dojem zábradlí. Tato část je po přestoupení této výšky ukončena taktéž vypískovaným panoramatem, které vyznačuje směry pohledů. Nynější zachovalá část původní rozhledny, tj. kamenná podezdívka, bude využita jako terénní nástup na pochozí střechu pro horolezecké aktivity.

Cena Petra Parléře-Obnova kulturního domu ve Vodňanech

Princip řešení byl navržen, tak aby stavby stal živou a viditelnou stavbou. Prvním aspektem řešení je množství zadaných funkcí, který má stavba plnit vzhledem ke svému objemu. Vstup do objektu je řešen ze severní strany, stejně jako stávající vstup. Ve vstupní hale byla navržena šatna pro návštěvníky divadla. Ze vstupního prostoru je možné přejít do administrativní části pro zaměstnance kulturního domu či do kavárny a mateřského centra. Administrativní část se skládá ze čtyř samostatných kanceláří a vlastním hygienickým zázemím. Mateřské centrum je navrženo jako velká multifunkční místnost s pracovní částí pro ruční práce, hrací částí a kuchyňskou částí. Mateřské centrum má také vlastní hygienické zázemí. Kavárna je navržena přibližně pro 30 osob s barem a dětským koutkem, který je přímo navázán na mateřské centrum. Z kavárny a mateřského centra je možný vstup na dětské hřiště v přilehlém parku. Za vstupní halou a šatnovou částí se nachází foyer, které se stalo „hlavní křižovatkou“ této budovy. Z tohoto prostoru je přístupný hlavní sál, kinosálek kavárna a knihovna. Je zde navržen bufet, který bude využíván v době divadelní přestávky. Hlavní hala byla navržena jako multifunkční prostor blackbox theatre, který svou variabilitou umožňuje sestavy různých elevací využitím praktikáblů. Navržené varianty sestav jsou kukátková elevace, arénová elevace, sestava pro velký kinosál, viz. grafická část 4. Blackbox theatre bude technicky obsluhován z „můstku“ ve druhém nadzemním podlaží pro ovládání světel, zvuku a přístupný z foyer. Na tento sál přímo navazuje krček pro možnost vjezdu automobilu do sálu a bufet s vlastním skladem, který bude využíván jako bar při plese. Na sál je dále navázán sklad praktikáblů, stolů a židlí. Vedle sálu blackbox theatre se nachází malý kinosál s kapacitou 45 osob. Pro tyto dva sály je společné hygienické zázemí, které je přístupné z foyer. Byla zde navržena knihovna, která je také přístupná z foyer s kapacitou 35 000 knih s oddělením pro dospělé a děti. Byly zde navrženy rozšířené prostory mezi regály knih, které tvoří samostatně oddělené pracoviště s počítačem. Na knihovnu je přímo navázané zázemí pro zaměstnance knihovny. V prvním podzemním podlaží budovy se nachází depozitní sklad knih, který je na knihovnu přímo navázán, dále dílny, kotelna a strojovna vzduchotechniky. Jižní část objektu je ponechána jako zázemí účinkujících. Jsou zde navrženy pánské a dámské šatny v přízemí a v patře klubovny a zkušebna kapel. Klubovny je možno při větší kapacitě účinkujících možno rozšířit na šatny. Exteriér budovy je tvořen prosklenou fasádou s předsazenou konstrukcí z děrovaného plechu Cortenu.