Novostavby

Studie přímořského resortu v Novxani, Azerbaijan

The new resort is designed on the sea shore in Novxani town in Azerbaijan. More...It consists of one hotel areal, 12 VIP houses with private entrance area accessing directly the beach and a marina with a restaurant. In the second phase of the project 60 to 66 regular houses could be added on the other side of the main streat. The concept of the design is based on the modern architecture respecting the historical seaside appearance. The slight slope of the ground ensures that the houses have a direct view on the sea. The chosen atrium type of house protects the owners from wind and provide a shade and privacy. The whole areal needs really little amount of solid surfaces such as streets and pavements, so the environment is protected from overheating.

Novostavba RD s prostory pro poskytování přechodného ubytování a dětského hřiště v Kostelci U Křížků

Navrhujeme zbudování dětských hřišť se zázemím a bruslařské hřiště menších rozměrů s chlazením ledu. Dále navrhujeme dva solitérní rodinné domy, každý se samostatnými třemi bytovými jednotkami a prostory pro poskytování přechodného ubytováním do 100m². Architektonický výraz byl zvolen tak, aby došlo k harmonickému propojení veškerých staveb ve vlastnictví stavebníka v této lokaci. Do hlavní hmoty domu je vklíněna plocha pro parkování, čímž se objem stavby výrazně pocitově sníží. Výrazným prvkem je šikmá střecha tvaru V, která vždy stavbě dodá pocit bezpečí a klidu. Zároveň v běžné venkovské zástavbě nezapadne, ale také nepobouří ani více konzervativní osoby. Spodní patro volíme s cihlovým obkladem, pro jisté uzemnění poměrně obvodově rozsáhlé stavby, naopak horní patro a střechu odlehčujeme světlým dřevěným obložením nebo omítkou. Důležitým prvkem je bílý pás balkonového plného zábradlí, které přirozeně pohledově dělí patra od sebe a také působí jako hlavní horizontální prvek fasády, který budovu taktéž pocitově snižuje a usazuje.

Novostavba rodinného domu v Praze Kbelích

Návrh novostavby rodinného domu v Praze Kbelích respektuje svým umístěním okolní zástavbu a svažitý pozemek. Vizuálně navazuje na českou puristickou architekturu. 1PP slouží převážně k technickému užití. Garáže jsou určeny pro 4 osobní automobily. Celý objekt spojuje komunikační schodišťové jádro, prosvětlené střešním oknem. První nadzemní podlaží slouží ke vstupu do objektu. Komunikačním jádrem je rozděleno na část společenskou a obytnou.

Skladová hala a administrativní objekt v Zápech u Brandýsa nad Labem

Návrh skladových a administrativních prostor přímo u sjezdu z rychlostní komunikace R10 na Brandýs nad Labem. Jedná se o halu z příhradové ocelové konstrukce a zděnou administrativní část.

Novostavba rodinného domu  V Praze Satalicích

Jedná se novostavbu RD v Praze Satalicích - namísto odstraněného objektu, k němuž došlo dle schváleného výměru. Navrhujeme rodinný dům s jednou bytovou jednotkou na rovinatém pozemku. Jedná se o nepodsklepenou částečně jednopodlažní stavbu s plochou střechou a částečně dvoupodlažní stavbu se střechou sedlovou. Objekt jsou dva na sebe navázané obdélníky o přibližných rozměrech 20,5 x 7,5 m a 10 x 7 m. S podélnou orientací V-Z. Cílem bylo navrhnout stavbu odkazující na vrchol českého purismu (funkcionalismu) s prvky vesnické lidové zástavby (sedlová střecha se sklonem nad 35°, fasády členěné na velké plochy a s materiálovým rozlišením dle užití jednotlivých částí domu) a s prvky atriového uspořádání domu (orientace oken a obytných místností do zahrady, umístění na hranu pozemku).

Novostavba RD v Čakovičkách

Jedná se o jednopodlažní, minimalistickou stavbu střední velikosti, navrženou dle moderních trendů s ohledem na českou funkcionalistickou tradici. Stavba je navržená jako zděná. Projekt 2009. Realizace 2010-2011.

Ověřovací studie bytového domu v Praze Podolí

Aprea byla vyzvána k vypracování ověřovací studie bytového domu v Praze Podolí. Studie je vypsána firmou V Invest CZ a.s. pro omezený počet oslovených projekčních kanceláří. 1 urbanistické řešení Umístění na pozemku a výsledná hmota stavby vychází ze zadávajících požadavků investora a z řešení okolní zástavby. Domníváme se, že navržení většího objemu budovy, by mohlo negativně ovlivnit okolí a tím by i klesla cena navrhovaného bydlení. Proto navrhujeme čtyřpodlažní stavbu, která velikostí nepřekročí bytovky okolní zástavby. Zastavěná plocha 1.NP je 363m2 tedy 40,5% z plochy pozemku. 2 dopravní řešení Vjezd do podzemní garáže a vjezd na pozemek výrazně ovlivnily výsledný tvar objektu. Rampa do podzemní garáže je navržena v nejbližší možné vzdálenosti od křižovatky ulic Jeremenkova a Nad cihelnou. A to zvláště vzhledem k výškovému profilu pozemku. Vjezd se snažíme umístit tak, aby rampa byla co nejkratší a garáž aby nezvyšovala výšku a hmotu budovy. Druhý vjezd na pozemek se záložním parkováním navrhujeme z ulice Dvorecká. 3 architektonické řešení Zalomený obdélníkový tvar s několika výřezy ve fasádě je výsledkem spojení jednoduchého funkčního tvaru se zajímavým rozčleněním fasády. Snažíme se o vytvoření každého patra v jiném rytmu. Okna a lodžie navrhujeme jako jediné výrazné prvky fasády, kterou chceme udržet ve strohé a čisté podobě. Jednotlivé byty jsou seskupeny k jednomu komunikačnímu jádru. Rozložení a půdorysné řešení jednotlivých bytů je možno vzhledem ke konstrukčnímu řešení poměrně jednoduše měnit. 4 konstrukční řešení Navrhujeme stěnový železobetonový konstrukční systém se ztuženými jádry. Vzhledem k velikosti podzemní garáže, není možné položit vrchní stavbu na stěny garáže. Zde proto očekáváme vynesení sloupy a stropem. 5 řešení parteru a zeleně Pro byty v prvním nadzemním podlaží navrhujeme samostatné předzahrádky. Snažíme se takto vyčlenit co nejvíce z plochy pozemku. To přinese možný vyšší zisk z prodeje a také se zajistí údržba těchto ploch, které jinak často časem zpustnou. Společný prostor s mostkem přes rampu, nabízíme z boku ulice Nad cihelnou. Velmi zajímavý prostor pro případné použití zeleně nabízí garážové stěny. Možnou variantou je také pojetí zelené střechy, jako společné terasy.

Studie bytového domu Jeremenkova-Nad Cihelnou v Praze

Bytový dům v ulici Jeremenkova doplňuje stávající urbanistickou strukturu o novou hmotu objektu v území. Proporce domu vycházejí ze stávající okolní zástavby. Vytváříme vhodné odstupy vzhledem k dodržení limitů na vzdálenosti i proslunění. Od ulice ustupujeme a vytváříme rozšířený parter v přízemí, kde se nacházejí pronajímatelné prostory.More... Objekt je navržen o rozměrech 30 x 9 m. Jako návrhovou situaci jsme použili model ideální varianty odkoupení pozemků v lokalitě. Řešení je však dostatečně variabilní. Do parkovacích stání počítáme i část stávajících garáží a úpravy pro zajištění nových parkovacích stání. Ve schématu podlaží je patrné rozmístění bytů, jejichž celková hrubá podlažní plocha činí 476 m2 a celkový počet bytů 10. V parteru jsou pronajímatelné prostory (125 m2) a zázemí. Navrhujeme dva samostatné vchody, na které navazují komunikační jádra. V konceptu je uvažováno optické oddělení parteru jemnou změnou fasády. Materiálové varianty exteriéru budovy jsou patrné z přiložených vizualizací. V zásadě se jedná o jemné začlenění objektu a fasádní vyznačení podlažnosti, které dodá objektu přirozené měřítko. Návrh reaguje na historickou zástavbu domů knihtiskařů z roku 1932 ve spodní části ulice Jeremenkova právě optickým oddělením parteru, balkony „zakousnutými“ do hmoty domu a cihelným obkladem. Pultová střecha je navržena z důvodu co největšího využití podlažnosti vzhledem k zastínění sousedního objektu. V posledním podlaží je tak možné umístit byty i jejich střešní terasy.

Novostavba RD v Hýskově

Dvougenerační rodinný dům s nádherným výhledem do údolí Berounky. Navrhujeme členitou, dvoupodlažní stavbu s obytným podkrovím a sedlovou střechou, kladenou příčně přes jednotlivá pole domu. Stavba má částečně zahloubené přízemní podlaží s přímým vstupem na jižní terasu zahrady. Vstupy do obytných částí domu jsou řešeny ze severní části domu, po přístupové komunikaci vedené nad zahloubeným přízemním patrem. Součástí objektu je vestavěná garáž pro 3 osobní automobily. Jižní fasáda je výrazně prosklená, na rozdíl od ostatních fasád, které navrhujeme naopak velmi kontrastně-tedy s málo otvory. Cílem tedy bylo snížit opticky objem stavby, která má plnit nejen funkci obytnou, ale taktéž splňovat vysoké standardy moderního bydlení. Předpokládané ztvárnění a barevnost fasády-kombinace kamenného obkladu a bílé štukové omítky.

AV ČR objekt určený pro čistý chov laboratorních hlodavců

Návrh objektu určeného pro čistý chov laboratorních hlodavců. Pro tento náročný chov nejsou v budovách akademie odpovídající prostory.

Novostavba RD v Praze Ruzyni

Minimalisticky pojatý návrh rodinného bydlení ve svahu. Návrh vycházel z požadavku prostorné garáže, která bude zároveň sloužit jako domácí dílna. Obytné je tedy jen druhé patro, přístupné z ulice. Projekt 2011, realizace 2012.

Novostavba RD v Praze na Lhotce

Studie proveditelnosti výstavby na pozemku v Praze na Lhotce. Postupně vznilki tři vyrianty a byla vybrána varianta jednogeneračního rodinného domu s příčnou orientací na pozemku a samostatnou garáží. Jedná se o dřevostavbu z finské sruboviny.

Parkoviště v Průhonicích

Nově navrhované parkoviště pro pizzerii, pivovar a penzion. Projekt 2011. Realizace 2013

Návrh garáže a dílny se zelenou střechou v Bořkově u Semil

Návrh garáže, dílny a skladu k rodinnému domu v Bořkově u Semil. Cílem bylo zasadit citlivě stavbu do svahu, a proto vznikla skladba zelené střechy. Objket nádherně kopíruje terén. Projekt je zpracován v roce 2011, jeho realizace bude zahájena v roce 2012.

Novostavba rodinného domu v Jirnech

Novostavba rodinného domu v Jirnech na velkém pozemku 843m2. Srdcem domu se stalo přírodní jezírko, přes které vede veškerá domovní komunikace. Dům je řešen celý v zeleni, osázen rostlinými vertikálami. Projekt a realizace 2012.

RD Plzeň

Jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. Projekt a realizace 2009-2010.

Kravín v Podbořanech a Zásmukách

Aprea se podílela na inženýringu a stavebním dozoru. Realizace 2007.

RD Stará Boleslav

Návrh objektu vznikal poměrně dlouho. Zadání znělo dům v anglickém styu. Od naší první skici k finální podobě došel návrh překotných změn. U tohoto návrhu jsme se zcela podřídili přáním zákazníka a vytvořili návrh přesně jeho představ. Projekt 2011.

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora

Soutěžní návrh na rozhlednu Hýlačka u Tábora. Stavba je umístěna severojižně, je zde brán ohled na rozlohu a orientaci pozemku. Zachován je nejdůležitější výhled na město Tábor a blízké okolí. Rozhledna je devítipodlažní objekt, který se směrem nahoru mírně zužuje stejně jako původní rozhledna. Středem rozhledny prochází jednoramenné schodiště, kolem něhož je v každém patře možný výstavní prostor přímo na obvodových stěnách. Celý objekt se vyznačuje svojí rozmanitostí a polyfunkčností. Je zde možnost sportovní, turistické a intelektuální relaxace. Tyto funkce bude zajišťovat výstup na rozhlednu, horolezecká stěna, galerie a promítací sál. To vše je obslouženo zázemím s recepcí, barem a toaletami. Každé patro může být využito jako galerie historie i současnosti rozhledny, naučná stezka pro děti i dospělé. Cesta vrcholí vyhlídkovou plošinou, ze které je rozhled prosklenými stěnami na celou výšku podlaží do všech světových stran. Ve své střední části je tato budova částečně zapuštěna do země a vytváří tak pochozí střechu – terasu. Tato terasa navazuje na jižní stěnu rozhledny s horolezeckou stěnou vrcholící těsně pod vyhlídkovou plošinou. Horolezecká stěna může sloužit jak pro dospělé, tak pro děti, pro které bude vybudována kratší trasa. Zázemí rozhledny tvoří recepce s možností nákupu suvenýru, bar s občerstvením a možností krátkého posezení a toalety. Rozhledna může být přístupná přes vstupní objekt s recepcí a pokladnou nebo samostatně. Samostatný vstup je navržen vchodem z východní strany přístupný přes venkovní rampu a vnitřní turniket. Vzhledem k využití objektu (výstava, horolezecká stěna, …) upřednostňujeme provoz se zázemím, tudíž vstup přes recepci. Nosná konstrukce budovy byla zvolena betonová monolitická z důvodu výšky rozhledny a požární odolnosti stavby. Betonový plášť je po východní a západní straně proražen malými okny, jejichž návrh je inspirován původními plány rozhledny Hýlačky. Betonové stěny jsou navrženy s různými typy povrchů a to jako pohledový beton, obklad deskami z plechu a dřevěný obklad, který je v nepravidelných pruzích konzervován po různých časových úsecích. Přirozeným stárnutím se tak vytváří autentické barevné odstíny dřevěného obkladu. Další specifickou částí rozhledny je řešení prosklené části v úrovni vyhlídkové plošiny. Do výšky 1 200 mm je sklo plnoplošně vypískované. Vytváří tak dojem zábradlí. Tato část je po přestoupení této výšky ukončena taktéž vypískovaným panoramatem, které vyznačuje směry pohledů. Nynější zachovalá část původní rozhledny, tj. kamenná podezdívka, bude využita jako terénní nástup na pochozí střechu pro horolezecké aktivity.