loader

Realizace staveb

Provádíme Realizace Nabízíme realizace staveb, kterou jsme díky našim osvědčeným subdodavatelům schopni dodat od počátku stavby až po finální vybavení interiéru.. Mimo realizaci nových staveb, např. výstavba bytových domů, rodinných domů či komerčních prostorů, ale také průmyslových staveb, provádíme i rekonstrukce nejrůznějších objektů a prostorů. Úzce tak spolupracujeme např. se společností Rossmann, Správa železnic nebo […]

Dozorování staveb

Nabízíme Dozorování staveb Nabízíme technickou a kontrolní činnost v rámci technického a autorského dozoru investora. Zahrnuje zejména kontrolu výstavby, zajištění souladu s projektovou dokumentací, přejímání dokončených stavebních výkonů, koordinaci dodavatelů na stavbě, nebo pomoc s výběrem dodavatelů. a další. Technický, ale zejména autorský dozor investora je podmíněný získáním autorizace na pozemní stavby. Aprea tyto podmínky […]

Inženýring staveb

Provádíme Inženýring Nabízíme stavebně inženýrskou činnost zahrnující vyřízení veškerých administrativních činností související s Vaší stavbou jako je např. uzemní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, kolaudační souhlas a jiné. Dále zajišťujeme vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, potřebných pro všechny typy řízení. Inženýring staveb se zabývá i vyřízením změn v katastru nemovitostí a koordinací […]

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Nabízíme vypracování projektů staveb a k nim příslušnou dokumentaci dle individuálních požadavků klienta a stavebního úřadu pro danou stavbu. Projektová dokumentace může být vytvořena v několika stupních. Současně je každá dokumentace strukturována do jednotlivých částí, přičemž první z nich je Průvodní zpráva, dále Souhrnná technická zpráva, obsahuje také Situační výkresy v požadovaných rozměrech […]

Vizualizace staveb

Vytváříme Vizualizace Nabízíme zpracování realistických nebo výtvarně ztvárněných snímků prostoru. Pro investora slouží vizualizace k jasnější představě o řešeném prostoru a následně snazší komunikaci s architektem/projektantem. Vizualizaci je možné zpracovat zcela virtuální, nebo je možné ji zasadit do fotografie. Modelujeme interiéry i exteriéry a to v tiskovém rozlišení. Samozřejmostí je vytvoření vizualizace ve 3D rozměru. […]

Projektová studie

Provádíme Studie Nabízíme zpracování architektonické studie, která slouží investorovi jako podklad pro ucelení představy o řešeném prostoru. Studie se obvykle provádí ve variantním řešení, kdy zvolená varianta je rozpracována do vizualizace potažmo do dalších stupňů projektu. Studie slouží také jako podklad pro počáteční jednání s úřady. Projektová studie obsahuje technickou zprávu zahrnující druh konstrukce, materiálu, […]