loader
inzenyringweb
Provádíme

Inženýring

Nabízíme stavebně inženýrskou činnost zahrnující vyřízení veškerých administrativních činností související s Vaší stavbou jako je např. uzemní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, kolaudační souhlas a jiné. Dále zajišťujeme vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, potřebných pro všechny typy řízení. Inženýring staveb se zabývá i vyřízením změn v katastru nemovitostí a koordinací projektové dokumentace s požadavky dotčených orgánů.