loader
iqonic-service

Projektová studie

Provádíme Studie Nabízíme zpracování architektonické studie, která slouží investorovi jako podklad pro ucelení představy o řešeném prostoru. Studie se obvykle provádí ve variantním řešení, kdy zvolená varianta je rozpracována do vizualizace potažmo do dalších stupňů projektu. Studie slouží také jako podklad pro počáteční jednání s úřady. Projektová studie obsahuje technickou zprávu zahrnující druh konstrukce, materiálu, […]

iqonic-service

Vizualizace staveb

Vytváříme Vizualizace Nabízíme zpracování realistických nebo výtvarně ztvárněných snímků prostoru. Pro investora slouží vizualizace k jasnější představě o řešeném prostoru a následně snazší komunikaci s architektem/projektantem. Vizualizaci je možné zpracovat zcela virtuální, nebo je možné ji zasadit do fotografie. Modelujeme interiéry i exteriéry a to v tiskovém rozlišení. Samozřejmostí je vytvoření vizualizace ve 3D rozměru. […]

iqonic-service

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Nabízíme vypracování projektů staveb a k nim příslušnou dokumentaci dle individuálních požadavků klienta a stavebního úřadu pro danou stavbu. Projektová dokumentace může být vytvořena v několika stupních. Současně je každá dokumentace strukturována do jednotlivých částí, přičemž první z nich je Průvodní zpráva, dále Souhrnná technická zpráva, obsahuje také Situační výkresy v požadovaných rozměrech […]