loader
Provádíme

Studie

Nabízíme zpracování architektonické studie, která slouží investorovi jako podklad pro ucelení představy o řešeném prostoru. Studie se obvykle provádí ve variantním řešení, kdy zvolená varianta je rozpracována do vizualizace potažmo do dalších stupňů projektu. Studie slouží také jako podklad pro počáteční jednání s úřady. Projektová studie obsahuje technickou zprávu zahrnující druh konstrukce, materiálu, vytápění, spotřeby energie, podklady pro vypracování tzv. situačního plánu a také informace o nárocích na inženýrské sítě. Studie nesplňuje kritéria pro vydání stavebního povolení.

studie