STUDIE

Nabízíme vypracování architektonické a urbanistické studie stavby…

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ - ÚZEMNÍMU SOUHLASU

Nabízíme vypracování dokumentace stavby k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby…

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace k podání žádosti o stavební povolení…

DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY

Vypracování dokumentace stavby pro ohlášení se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy…

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vypracujeme na základě požadavku stavebníka dokumentaci určenou přímo pro provádění stavby…

DOZOROVÁNÍ STAVEB

Dozorování stavby provádíme nejen v rámci námi vypracovaných projektů. …

INŽENÝRING STAVEB

Zařídíme veškeré náležitosti potřebné k získání patřičných povolení od dotčených úřadů. …

REALIZACE STAVEB

Stavby menšího rozsahu provedeme od prvotní studie, přes zařízení realizace stavby až k předání hotového zkolaudovaného díla…

VIZUALIZACE

Vypracujeme realistické nebo výtvarně ztvárněné snímky řešeného prostoru, vytvořené díky vymodelování 3d prostoru…