loader
vizu
Vytváříme

Vizualizace

Nabízíme zpracování realistických nebo výtvarně ztvárněných snímků prostoru. Pro investora slouží vizualizace k jasnější představě o řešeném prostoru a následně snazší komunikaci s architektem/projektantem. Vizualizaci je možné zpracovat zcela virtuální, nebo je možné ji zasadit do fotografie. Modelujeme interiéry i exteriéry a to v tiskovém rozlišení. Samozřejmostí je vytvoření vizualizace ve 3D rozměru.